เสวนา “ลงทุนเทคโนโลยีอย่างไร ในยุคเศรษฐกิจแผ่ว”

1.เวทีเสวนาเรื่อง-“ลงทุนเทคโนโลยีอย่างไร

กระบวนการนำวัตถุดิบสู่การผลิต นำผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค หรือโลจิสติกส์ นับเป็นกลไกสำคัญของความสำเร็จของการตลาดและองค์กร โลจิสติกส์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ในเรื่องความรวดเร็ว ความแม่นยำ ตรงต่อเวลา การบริการ การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีความสำคัญต่อธุรกิจไม่แพ้กัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นความท้าทายของแบรนด์และองค์กรต่างๆ ที่ต้องพัฒนาปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ผู้นำนวัตกรรมและบริการรถฟอร์คลิฟท์ ยูนิแคริเออร์ (UniCarriers) ระดับโลก ร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ได้เปิดเวทีเสวนาเพื่อเพื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “ลงทุนเทคโนโลยีอย่างไร ในยุคเศรษฐกิจไทยแผ่ว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา ฝ่าพายุเศรษฐกิจสู่ AEC กับความท้าทายของโลจิสติกส์ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Strategies to AEC With Challenges on Industrial Logistics, Warehousing & Distribution) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โดย เปิดมุมมองทำอย่างไรจะนำนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้านรถฟอร์คลิฟท์และรถสำหรับคลังสินค้าชนิดต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดต้นทุน โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่านประกอบด้วย คุณชาวิช จิราดลธนกฤต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด คุณเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่า บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด และคุณชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จำกัด

คุณชาวิช จิราดลธนกฤต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์ทำงานดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การแนะนำสินค้า ไปจนถึงการดูแลหลังการขายและให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 20 ปี รถยกหรือรถฟอร์คลิฟท์มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. รถยกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มี 2 แบบ คือ เครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์แก๊ส LPG 2. รถยกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบนั่งขับ (Sit on Type ) และแบบยืนขับ (Rider Type) การตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อรถฟอร์คลิฟท์ประเภทไหนมาใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรม โลจสติกส์ เราไม่ได้มองแค่เรื่องสมรรถนะน้ำหนักในการยก หรือเทคโนโลยีของรถที่ใช้ในการทำงานเท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ บางครั้งต้องลงสำรวจพื้นที่จริง และคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่คุ้มค่าและความปลอดภัย รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้สยามกลการอุตสาหกรรม ยังมีบริการฝึกอบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม และดูแลรถให้กับธุรกิจต่างๆ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมครบวงจร เช่น การควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ชนิดต่างๆ การบำรุงรักษารถ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยเน้นภาพรวมของประสิทธิภาพของงาน ลดอุบัติเหตุและความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เราจัดตั้งศูนย์ทดสอบโดยได้รับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมออกวุฒิบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเป็นเครื่องการันตีในการพัฒนาคนขับรถฟอร์คลิฟท์อีกด้วย

คุณเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่า บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า “นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำด้านเทคโนโลยี, การให้บริการที่คุ้มค่า และมาตรฐานในระดับสากลแล้ว ทางสยามกลการอุตสาหกรรม ยังมีบริการในรูปแบบการเช่ารถพร้อมบริหารคนขับ (Fleet Management) บางองค์กรให้เราบริหารเชื้อเพลิงด้วย เพื่อเป็นทางเลือกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ธุรกิจของลูกค้า ลดปัญหาความยุ่งยากของบุคคล ขาด ลา มาสาย ป่วย และราคาเชื้อเพลิงที่ไม่คงที่ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เช่น การคัดกรองคนขับต้องได้รับการตรวจสอบประวัติ มองไปถึงประวัติอาชญากรรม เรื่องของสารเสพติด และคนขับต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์แต่ละประเภทด้วย สำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือเช่ารถ ฟอร์คลิฟท์กับสยามกลการจะได้รับการบริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าเป็นพิเศษ มีรถสำรองให้ใช้ หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ทีมงานผ่านการอบรมอย่างดีเยี่ยม ช่วยประหยัดเวลา และเป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าธุรกิจไม่สะดุดหรือการผลิตชะงักพร้อมทั้งได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล

คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “รถฟอล์คลิฟท์ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การบริหารจัดการตลาดและผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตส่งถึงซัพพลายเชนสู่มือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ประหยัดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีสุขอนามัย คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และส่งตรงตามเวลา อะไหล่และอุปกรณ์เสริมครบครันสำหรับรถฟอร์คลิฟท์มีเยอะมาก ตั้งแต่ปลายงาจนถึงท้ายของรถฟอร์คลิฟท์ สำหรับด้านความปลอดภัยของรถฟอร์คลิฟท์ พื้นฐานหลัก ก็จะเป็นเรื่องระบบการถอยรถ เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังจะต้องมีเสียงและไฟกระพริบ การตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานก็จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจด้วย“

คุณชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จำกัด ให้คำแนะนำในการเลือกยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานของรถฟอร์คลิฟท์ ว่า “เมื่อพูดถึงเรื่องของรถฟอร์คลิฟท์ สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคงหนีไม่พ้นเรื่องของ “ยาง” ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวรถทั้งการรับน้ำหนักและความปลอดภัย ยางที่เหมาะกับรถฟอร์คลิฟท์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ ยางลม และยางล้อตัน สำหรับยางลมนั้นจะมีลักษณะเหมือนยางรถยนต์ทั่วๆ ไป ส่วนยางล้อตัน มีลักษณะเป็นเนื้อยางทั้งก้อนไม่มีลม ใช้ตัวเนื้อยางในการรับน้ำหนัก ในประเทศไทยไม่เหมาะที่จะใช้ยางลม เนื่องจากสภาพการทำงานในโรงงาน และพื้นผิวในโรงงานมักมีเศษวัสดุ เศษอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหายางรั่วได้ง่าย ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุตามมา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเน้นไปใช้ยางล้อตันมากกว่า เหมาะสำหรับใช้งานการขนถ่ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก คล่องตัว และปลอดภัย ทั้งนี้ยางล้อตัน ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ยางใหม่ ที่หล่อขึ้นมาใหม่ทั้งเส้น และยางหล่อ คือการนำเอายางเก่าที่หมดดอกแล้วมาหล่อขึ้นใหม่ ก็ช่วยประหยัดได้มาก

ต้นทุนบาทต่อชั่วโมงของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ยางที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้าสามารถใช้งาน มีชั่วโมงการทำงานได้นานที่สุดเป็นต้นทุนที่ประหยัดและมีความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย ในระบบการทำงานอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์ที่ต้องใช้รถฟอร์คลิฟท์ คงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนสั่งรถฟอร์คลิฟท์เพื่อมาจอดสำรองเอาไว้ การบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ต้องรวดเร็วและได้มาตรฐาน โดยเปลี่ยนยางล้อตันไม่เกิน 30 – 40 นาทีต่อคัน ในกรณีที่มีปัญหา เรามีนโยบายเคลมให้ลูกค้าก่อน เอาสินค้าไปเปลี่ยนให้ก่อน เพื่อให้ระบบการทำงานได้ดำเนินต่อไปไม่สะดุด และหลังจากนั้นเราถึงจะกลับมาทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากปัญหาการใช้งาน หรือเกิดจากการผลิต”

ในงานนี้ยังนับเป็นโอกาสได้มาอัพเดตกับนิทรรศการเทคโนโลยีและโลจิสติกส์จากแบรนด์และองค์กรชั้นนำของไทยและของโลก อาทิ สมาคมการส่งเสริมการค้าฮ่องกง (HongKong Trade Development Council), รถฟอร์คลิฟท์ ยูนิแคริเออร์ โดย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด, หลักสูตรอบรมขับรถยกและความปลอดภัยในการขับรถยก โดย บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด, อุปกรณ์เสริม อะไหล่และแบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ โดย บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด, ชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์เสริม โดย บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, ระบบสายพานลำเลียง บริษัท Interroll (Thailand) Co., Ltd., น้ำมันหล่อลื่นโมบิล โดย บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด, อุปกรณ์และระบบ GPS ติดตามตำแหน่ง โดย บริษัท ฟอร์ท แทร็กกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด, ยางตัน ยางลม KOMACHI สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ โดย บริษัท วีเอส อุตสาหกรรมยาง จำกัด, แบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์คลิฟท์และยานยนต์อุตสาหกรรม โดย บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลล์ จำกัด, โรงแรม Siam@Siam design hotel Pattaya, สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ

———————————-
PR AGENCY : บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : ประภาพรรณ 081-899-3599, 086-341-6567, E-mail: brainasiapr@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.