เอซ กรุ๊ป จัดกิจกรรม “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส” ในประเทศไทย ร่วมกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทำกิจกรรม “Youth Love the Sea” เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Photo-1

เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยในประเทศไทยมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันชีวิตได้แก่ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโครงการ“Youth Love the Sea” ซึ่งเป็นโครงการที่ชนะเลิศรองอันดับสองจากการประกวดกิจกรรม “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” หรือ “Enhancing Lives with ACE 2015” โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเอซที่จัดประกวดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส” ซึ่งเอซทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานกว่า 6,000 คนใน 50 ประเทศ ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซกว่า 250 โครงการ ทั้งในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย เสนอโครงการเพื่อสังคมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้เอซได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการที่ชนะการประกวดรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อสานฝันการทำโครงการนั้นให้เป็นจริงตามปณิธาน ทั้งนี้ สำหรับการประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่เยาวชน โดยนำโครงการที่ชนะเลิศการประกวดมาปฏิบัติจริงในวัน “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส”

ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด กล่าวว่า “เอซให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมในพื้นที่ที่เอซดำเนินธุรกิจอยู่ และเพื่อให้โครงการครั้งนี้มอบประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างแท้จริง เราจึงเชิญชวนให้สมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผมขอขอบคุณทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และยินดีที่ได้นำโครงงาน Youth Love the Sea มาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในสัตหีบอย่างทันที ”
แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เอซให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ซึ่งโครงการ Youth Love the Sea ได้สร้างความตระหนักแก่เยาวชนรุ่นใหม่และหมู่พนักงานถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการปรับปรุงทัศนียภาพชายฝั่งทะเลของประเทศไทยเป็นพื้นที่กว่า 3,400 กิโลเมตร ที่จะมอบประโยชน์อีกมากมาย ทั้งในด้านการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พนักงานและอาสาสมัครของเอซกรุ๊ป ได้ทำงานร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชลบุรีผ่านการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล การทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่าทะเล เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สิ่งแวดล้อมตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก เราเชื่อว่าโครงการซึ่งเกิดจากความคิดและการลงมือทำของคนรุ่นใหม่พร้อมด้วยการสนับสนุนจากเอซกรุ๊ปครั้งนี้ ถือเป็นการตอบแทนสังคมที่ดียิ่ง ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล”

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส หรือ “วันเอซร่วมใจ ห่วงใยสังคม” ให้โอกาสพวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นักศึกษา และนักเรียนมัธยม ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม เราตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดังนั้น พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ในประเทศไทย โดยพนักงานจิตอาสาจากบริษัทในเครือของเอซกรุ๊ปได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอันมีค่ายิ่งโดยพร้อมเพรียงกัน”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.