“เอพลัส อิมเมจ” ร่วมส่งเสิมบุคลิกภาพที่ดี ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

A-Image-ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่-ราชบุรี

“เอพลัส อิมเมจ”
ร่วมส่งเสิมบุคลิกภาพที่ดี ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นิธิศ ชัยจรูญรัตน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เอพลัส อิมเมจ จำกัด (คนที่3จากขวา) เข้าบรรยายพิเศษ ในโครงการ “ฝึกอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” เพื่อให้บุคลากรอาจารย์ใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งการแสดงออกต่อนักศึกษา การสื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมหาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมโรงแรมไม้แก้ว รีสอร์ท จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้

www.aplusimage.co.th, IG: aplusimageth, FB: A+ Image

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.