เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดเวที SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก

เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดเวที SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020
ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก

เอสซีจี และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ผนึกกำลังจัด “SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020” เปิดเวทีการ

แข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ไม่ได้จำกัดผู้สมัครเฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจ

สตาร์ทอัพระดับโลกเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ University of Cambridge สหราช

อาณาจักร และUniversity of Oregon สหรัฐอเมริกา University of Toronto ประเทศแคนาดา Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ Queensland University of Technology ประเทศ

ออสเตรเลีย ร่วมด้วยสถาบันการศึกษาต่างๆจากประเทศไทยได้แก่ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น

การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 นับว่าเป็นการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกและจัดการ
แข่งขันมายาวนานที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทั้งรางวัลเงินสดรวมมูลค่ารางวัลมากถึง 1,800,000 บาท SCG Bangkok Business Challenge at
Sasin 2020 ถือเป็นโอกาสดีของนิสิต นักศึกษาที่จะได้พบกับทีมผู้ร่วมแข่งขันจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ การตลาด การลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับที่พัก 5 คืนสำหรับทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา งานเลี้ยงฉลองอาหารค่ำบนเรือ และเที่ยวชมวัฒนธรรมไทย

การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาในเชิงธุรกิจได้จริง โดยที่ผ่านมานิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ไปสู่ธุรกิจจริงและประสบความสำเร็จซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ และสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพให้เกิดการต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนสู่ระดับเอเชียและสากลในอนาคต สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท ที่มีความสนใจในเรื่องการสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ

“SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020” สามารถสมัครได้ถึง 5 ธันวาคมนี้ เท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมส่งรายชื่อทีม 2-5 คนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bbc.sasin.edu
การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Sasin School of Management

###

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.