เอสวีแอล กรุ๊ป สร้าง “เยาวชนคนอาสา” อ.บางสะพาน ผ่านโครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” รณรงค์การออกกำลังกายในผู้สูงวัย

เอสวีแอล กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน เปิดตัวโครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” ต่อยอดโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของ ตูน บอดี้สแลม ขยายผลและรณรงค์เรื่องการออกกำลังกาย ให้กลุ่มเยาวชนคนอาสาต้นแบบ อำเภอบางสะพาน ขับเคลื่อนโครงการฯ ส่งต่อให้ผู้สูงวัยในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วย ลดการไปโรงพยาบาล

“วันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนคนอาสา มีโอกาสมาบอกต่อ ชวนให้คุณตาคุณยายของกลุ่มโรงเรียนผู้สูงวัย ต.พงศ์ประศาสน์ ได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย ตัวหนูเองก็มีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้าน จะได้นำความรู้ที่พี่ๆ ของโครงการฯ สอนมา ไปบอกกับคนในครอบครัว ว่าพวกเราควรหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง จะได้เป็นโรคน้อยๆ ไม่ต้องหาหมอบ่อยๆ ค่ะ” ความประทับใจในโครงการจาก เด็กหญิงเขมนิจ เจียมจรัสรังษี หนึ่งในตัวแทนเยาวชนคนอาสา ที่เข้าร่วม โครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว”

โครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” เอสวีแอล กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมกับโรงเรียนบางสะพาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลบางสะพาน จัดขึ้นเพื่อสร้าง “กลุ่มเยาวชนคนอาสา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จำนวน 30 คน เป็นเครือข่ายรณรงค์การออกกำลังกายให้กับกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ลดการเป็นโรค ลดการไปโรงพยาบาล โดยเน้นให้กลุ่มเยาวชน ไปกระตุ้นต่อกับบุคคลใกล้ตัว อาทิ กลุ่มพ่อแม่ และผู้สูงวัยในบ้าน ได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุด

โดยโครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” จัดขึ้น 3 ครั้ง มีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจัดโครงการฯ ครั้งที่ 1 ที่มีการสร้าง “กลุ่มเยาวชนอาสา” ขึ้นมา เพื่อเป็นกลุ่มของเด็กที่ตั้งใจจริง ต้องการเห็นคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี ผ่านการออกกำลังกาย โดยทางโครงการฯ ได้ให้ข้อมูลความรู้ ความสำคัญ ข้อแนะนำ และสาธิตการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้หมาะสมสำหรับตนเอง และกับผู้สูงวัยในครอบครัว แบบที่เข้าใจง่าย อาทิ การเต้นแอโรบิคอย่างง่าย การบีบลูกบอลเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือและแขน การใช้อุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน อาทิ ผ้าขนหนู หมอน มาออกกำลังกายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อ และควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เป็นต้น

เมื่อได้ “กลุ่มเยาวชนคนอาสา” ที่พร้อมจะเป็นหน่วยรณรงค์ฯ ในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ในกิจกรรมอีก 2 ครั้ง เยาวชนฯ กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็น “หมอน้อย” คอยสอดส่องดูแล กระตุ้นให้คนในครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งนอกเหนือจากสุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้ช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะผู้บริหารของเอสวีแอล กรุ๊ป ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ กล่าวว่า “โครงการ ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับหลายกลุ่ม ทั้งเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยความตั้งใจจริงในการจัดทำโครงการฯ นี้ เอสวีแอล กรุ๊ป ตระหนักถึงภาวะของคนป่วยที่ล้นโรงพยาบาล และต้องการสานต่อโครงการก้าวคนละก้าว ที่คุณตูน บอดี้สแลม ได้หารายได้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งเอสวีแอล กรุ๊ป นอกจากจะสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการสั่งซื้อเสื้อโครงการฯ จำนวน 1,000 ตัว เรายังสามารถช่วยได้อีกทาง คือ การช่วยลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลงได้ ไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆ ด้วยการทำ โครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” ขึ้นมา โดยเริ่มปลูกฝังความคิดดังกล่าวให้กับเยาวชนคนอาสาของ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ให้เห็นความสำคัญในเรื่องการสร้างสุขภาพที่ดีและแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และสามารถส่งความปรารถนาดีดังกล่าวให้กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงวัยได้ ซึ่งเอสวีแอล กรุ๊ป มองเชื่อมโยงไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ และรอยยิ้มให้เกิดในแต่ละครอบครัวด้วย เมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตาม ความเจ็บป่วยก็จะเกิดขึ้นกับเราน้อยลง และต้องการให้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เป็นอำเภอต้นแบบที่ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมอุดสุขไปด้วยกัน”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.