เฮงเค็ลยืนยันการคาดการณ์สำหรับปี 2559

3.-Photo_Henkel-confirms-outlook-for-2016

เฮงเค็ลยืนยันการคาดการณ์สำหรับปี 2559
• ข้อเสนอเงินปันผลสูงเป็นประวัติการณ์
• ยืนยันการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2559
• เน้นการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกสำหรับกลยุทธ์ในปี 2559

ดูสเซลดอร์ฟ – ที่ประชุมสามัญประจำปีของเฮงเค็ลเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล ทบทวนผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมของเฮงเค็ลในปีงบประมาณ 2558 “ปี 2558 ถือเป็นปีที่ต้องจารึกของเฮงเค็ล ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก เราก็ยังสามารถบรรลุผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมได้ เรายังคงดำเนินตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสำหรับปี 2559 ได้เป็นอย่างดี และเราได้วางพื้นฐานอันแข็งแกร่งให้แก่อนาคตของเฮงเค็ล”

รอร์สเต็ดยังได้ไฮไลท์ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ปี 2559 และได้ยกตัวอย่างที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเฮงเค็ลสามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักสี่ประการ คือ ก้าวล้ำ ก้าวไกล เรียบง่าย และจุดประกาย ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ซิโมน เบเกล-ทราห์ ประธานคณะกรรมการผู้ถือหุ้นและบอร์ดที่ปรึกษา แสดงความขอบคุณแก่บอร์ดบริหารและพนักงานทุกคน สำหรับความมุ่งมั่นอย่างยอดเยี่ยมในปี 2558 ที่ผ่านมา

ข้อเสนอเงินปันผลสูงเป็นประวัติการณ์
ข้อเสนอเงินปันผลสำหรับหุ้นทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้น 16 เซนต์ ไปอยู่ที่ 1.47 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ และ 1.45 ยูโรต่อหุ้นสามัญ สอดคล้องกับอัตราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ เงินปันผลจึงเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ยืนยันการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2559
เมื่อพิจารณาปีงบประมาณปัจจุบัน รอร์สเต็ดเน้นย้ำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงในหลายตลาด ว่า “ปี 2559 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย ความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีอยู่ และสกุลเงินหลักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจยังถูกลดค่าลงต่อไป”

ในขณะเดียวกัน แม้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก รอร์สเต็ดยืนยันการคาดการณ์สำหรับปี 2559 “เราคาดว่ายอดขายแบบปกติจะเติบโต 2-4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปีงบประมาณ 2559 ทั้งปี เราคาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 16.5 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นระหว่าง 8-11 เปอร์เซ็นต์”

กลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2559: เน้นการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรก
เฮงเค็ลกำหนดเป้าหมายอันทะเยอทะยานในปี 2555 และในปลายปี 2559 เฮงเค็ลตั้งเป้าสร้างยอดขายประจำปีให้ได้ 2 หมื่นล้านยูโร โดยยอดขายกว่า 1 หมื่นล้านยูโรจะมาจากตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว และอีก 1 หมื่นล้านยูโรมาจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนั้น เฮงเค็ลตั้งเป้าเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในช่วงปี 2556-2559

ในช่วงปี 2556-2558 เฮงเค็ลบรรลุการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงอยู่ที่ 9.7 เปอร์เซ็นต์ รอร์สเต็ดยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับกลยุทธ์ในปัจจุบันภายในปี 2559 รอร์สเต็ดกล่าวว่า “สำหรับเราแล้วเป้าหมายสำคัญคือการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุง นี่คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถรับมือต่อความผันผวนและวิกฤตการณ์ต่างๆในตลาดของเราได้อย่างไร และการจ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ”

เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในช่วงสามปีที่ผ่านมาด้วยการบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย ในปี 2558 ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวเกิน 1 หมื่นล้านยูโรเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามความผันผวนด้านค่าเงินได้ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ “โดยรวมแล้ว เราต้องเผชิญกับผลกระทบจากความผันผวนอย่างรุนแรงของค่าเงินในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ราว 700 ล้านยูโร” คาสเปอร์ รอร์สเต็ดกล่าว “ดังนั้น จากมุมมองในปัจจุบัน การบรรลุเป้าหมายยอดขาย 2 หมื่นล้านยูโรจึงไม่น่าเกิดขึ้นได้”

ผลประกอบการของไตรมาสแรกของปี 2559 จะถูกตีพิมพ์ในรายงานประจำไตรมาส ในวันที่ 19 พฤษภาคม

แสดงความขอบคุณต่อส่วนงานฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
ในถ้อยแถลงการณ์สุดท้ายในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ในฐานะประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ได้กล่าวขอบคุณบอร์ดที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสำหรับความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความมั่นใจที่มีให้แก่บริษัท รอร์สเต็ดยังได้แสดงความรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษต่อ ซิโมน เบเกล-ทราห์ สำหรับความไว้ใจและการสนับสนุน ในขณะเดียวกันเธอได้กล่าวขอบคุณรอร์สเต็ดสำหรับการทำงานอย่างประสบความสำเร็จให้แก่เฮงเค็ล

ซิโมน เบเกล-ทราห์ยังได้แนะนำ ฮานส์ แวน ไบเล่น ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม ฮานส์ แวน ไบเล่น ทำงานร่วมกับเฮงเค็ลมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของบอร์ดบริหารมายาวนานกว่า 11 ปี นอกจากนั้น ซิโมน เบเกล-ทราห์ยังได้ต้อนรับสมาชิกบอร์ดบริหารคนใหม่ ปาสคาล ฮูเดย์เยอร์ ซึ่งจะเข้ามารับผิดชอบฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลความงามของเฮงเค็ลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.