แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล AC CUP ASEAN COMMUNITY

cu

นายวิทยา ปานพรหม ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล AC CUP ASEAN COMMUNITY วันที่ 6 – 8 พ.ย. 58 ระหว่างทีมชุมชนอาเซียน ในลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และประเทศไทย เพื่อกระชับความสามัคคีอันดีและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 58 ณ ห้องสมุด ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.