แนะนำกล่องความรู้กินได้ : ผักปลอดสารพิษ

แนะนำกล่องความรู้กินได้ : ผักปลอดสารพิษ

นักจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดน่าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนา ร่วมแนะนำวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกล่องความรู้กินได้ ชุดความรู้ในศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่และเหมาะกับพื้นที่ของตนไปใช้ในการประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัวได้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.