แนะนำประกันการเดินทางต่างประเทศแบบกลุ่ม Allianz Group

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย แนะนำประกันการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกันตั้งแต่ 10 คนเป็นต้นไป โดยการคุ้มครองรวมถึงในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือสัมภาระเดินทางหาย การพลาดต่อเที่ยวบิน ทั้งยังให้ วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 1.5 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น ไม่เกิน 4 วัน คนละ 235 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tyha.org/travel-insurance-group

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.