แบรนด์จูเนียร์ พาน้องเที่ยว เปิดโลกเรียนรู้รับซัมเมอร์

BJR16-01_resize

ช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆ ที่ขาดไม่ได้เลยคือช่วงปิดเทอม เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้โลกภายนอกด้วยตนเอง หลังจากคร่ำเคร่งจากตำราในห้องเรียนอย่างหนักมาตลอด งานนี้แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด ไม่รอช้ารีบจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ สมาชิกแบรนด์จูเนียร์ คลับ ได้เปิดโลกทัศน์พาน้องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงรับซัมเมอร์

ในภาระกิจที่ชื่อว่า ” แบรนด์ จีเนียส แอดเวนเจอร์ แคมป์” โดยมุ่งให้น้องๆได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ชีวิตสัมผัสการเกษตรที่ยั่งยืนแบบง่ายๆ และเรียนรู้การลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ในกิจกรรมการปฏิบัติ กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเด็ก ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็วๆ นี้ในกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรกรรมมากมาย โดยมีพี่ๆ เจ้าหน้าของพิพิธภัณฑ์คอยให้คำแนะนำและความรู้รายละเอียดอย่างสนุกสนาน แถมตอบข้อซักถามของเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ถึง 8 ฐานด้วยกัน คือ 1 ฐาน “สื่อสารสร้างสรรค์” โดยแบ่งน้องๆ ออกเป็นกลุ่มๆ และให้สื่อสารกันให้เข้าใจ แต่มีเงื่อนไขคือห้ามพูด ภายในเวลา 7 นาที ซึ่งน้องๆ ก็สามารถสื่อสารกันได้ อย่างสนุกสนาน ถือเป็นการเรียนรู้ภาษากาย สายตา ท่าทาง ต่างๆออกมาแม้ไม่ได้ใช้วาจา หลังจากนั้นพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องราวของพ่อผ่านภาพยนตร์ 3 มิติในฐานที่ 2 “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ซึ่งเป็นการ เรียนรู้ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเยาว์ ต่อด้วย ฐานที่ 3 “หัวใจใฝ่เกษตร” สนุกกับของเล่นจากธรรมชาติใกล้ตัว ทำได้เอง พร้อมองค์ความรู้ในวิถีเกษตร เช่น สวนผัก 5 สี บ้านชาวนาจำลอง

ส่วนฐานที่ 4 คือ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” เปิดโอกาสให้ได้เด็กๆได้ฝึกอ่าน ฟัง คิด และตรึกตรอง กับ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุข เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานที่ 5 “เกษตรพอเพียงเมือง” เรียนรู้วิถีเกษตรคนเมือง พึ่งตนเองด้วยปลูกผักบนพื้นปูน เรียนรู้การ ปลูกผักบนดาดฟ้า ของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ฐานที่ 6 “ชีวิตบ้านทุ่งรังสิต” เป็นการเรียนรู้การจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ฐานที่ 7 “บ้านนวัตกรรมพลังงาน” เรียนรู้พลังงานสะอาด พลังงานจากธรรมชาติ พลังานลม แสงอาทิตย์ ที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยนช์ ช่วยให้เราประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานสุดท้าย ฐานที่ 8 “การปลูกผักคอนโด” น้องๆได้ เรียนรู้แนวคิดการปลูกผักคอนโด ซึ่งพี่ๆได้สาธิตและอธิบายขั้นตอนการเตรียมงานอย่างละเอียด หลังจากนั้นก็ได้น้องๆได้ทดลองปลูกผักกันเองจริงๆ เรียกว่าฐานนี้น้องๆ ชอบมากเป็นพิเศษ เพราะได้ลงมือปลูกผักเองกันเองกับมือทีเดียว

ถึงตอนนี้เรามาสัมภาษณ์ตัวแทนของน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันดีกว่า ว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกับแบรนด์จูเนียร์ในวันนี้แล้วพวกเขาเรียนรู้ และได้อะไรไปบ้าง

น้องพัต-ชยพล ต้นชนะชัย อายุ 10 ขวบ ชั้น ป.5 รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

“ผมมาร่วมกิจกรรมแบรนด์จูเนียร์ทุกครั้งเลยครับ แต่พึ่งได้มีโอกาสมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเป็นครั้งแรก วันนี้ได้มาเรียนรู้การเกษตรของในหลวงมากมายเลย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวได้ดูแล้วมีประโยชน์มากๆครับ มีการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถให้ผลผลิตได้ด้วย และวันนี้ได้ลงมือปลูกผักคะน้าลงในแปลงด้วยนะครับ ปลูกง่ายมากเลยครับ ถ้ามีโอกาศเดี๋ยวจะปลูกผักที่บ้านไว้ทานเองครับผม”

น้องสกาย-ชยณัฐฏ์ เหลาหา อายุ 7 ขวบ ชั้น ป.1 รร.ไผทอุดมศึกษา

ขอบคุณแบรนด์จูเนียร์และพิพิธภัณฑ์การเกษตรของในหลวงนี้ ที่ให้ผมมาร่วมกิจกรรมช่วงปิดเทอมในวันนี้ สนุกมากครับ ได้เจอเพื่อน ใหม่ๆ และได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เราสามารถนำไปทำประโยชน์ได้ เช่น การทำบ้านดิน ซึ่งทำเสร็จแล้วสามารถอยู่อาศัยได้จริงๆ ครับ ประหยัดพลังงาน เด่วกลับบ้านไปจะให้พ่อปลูกให้ผมครับ ได้เห็นการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาชีพได้ ก็จะมีไก่งวง หมู เป็ด ปลา เลี้ยงกลางธรรมชาติด้วยครับ มีพื้นที่การปลูกผักสวนครัว และเป็นที่ทำนาปลูกข้าวด้วย ถ้ามีโอกาศผมอยากไปทำเองบ้างครับผม

มาดู 3 สาวน้อย น้องพรีม-ชญาภา งามเกริกโชติ อายุ 10 ขวบ, น้องนิวส์-เสาวลักษณ์ ประสิทธิ์มีบุญ อายุ 10 ขวบ และ น้องชมพู่-ณัฐชดาภรณ์ เย็นจิตร์ อายุ 9 ขวบ ซึ่งสาวๆกลุ่มนี้บอกว่า เพิ่งจะได้รู้จักกันในวันนี้แต่หลังได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เราสนิทกันแล้วคะ

“สนุกมากกกกกค่ะ สัมผัสได้ถึงความห่างใยของในหลวงที่ทรงมีต่อประชากรของท่าน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง อย่างการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บ้านดินที่ประหยัดพลังงาน วันนี้พวกหนูปลูกเองด้วย ไม่น่าเชื่อว่าตนเองจะทำได้ ได้หมูป่า เป็ด ไก่งวง อีกอย่างกิจกรรมวันนี้ทำให้พวกเรารู้จักกัน ได้ก็เพราะทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ล่ะค่ะ ถ้ามีโอกาสอยากจะปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง หรือโตขึ้นก็สามารถทำเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ได้อีกด้วยค่ะส่วนพระกรณียกิจของในหลวง ที่ชอบก็มี กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการฝนหลวง มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ

น้องเบ้นซ์ – รัชญาภา คงเพชร อายุ 6 ขวบ รร.เตรียมบัณฑิต
แฟนพันธ์แท้ของแบรนด์ จูเนียร์ ซึ่งเธอมาร่วมกืจกรรมกับแบรนด์จูเนียร์หลายครั้งแล้ว

“วันนี้ได้มาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเป็นครั้งแรก ได้มาเรียนรู้เกษตรพอเพียงของในหลวง และได้ปลูกผักคะน้าเองดีมากๆค่ะ ได้ดูสัตว์ที่เลี้ยงแล้วได้รายได้ ก็จะมี หมูป่า ไก่งวง และเห็นนาข้าวจริงๆ กว้างมากเลยค่ะ และได้เห็นการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกไว้รวมกัน ปลูกไว้ทานเองด้วย อีกอย่างวันนี้ได้เห็นพืชหลายชนิดเลยที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ โอกาสหน้าถ้าได้มาก็จะมาอีกค่ะ จะได้ทำเองได้ด้วย”

**สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คนึงนิตย์, พิธิมา หรือวีรุตย์ โทร. 0-27183800 ต่อ 131, 142 – 085 826 8222

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.