แบรนด์เครื่องประดับระดับโลก “แพนดอร่า” เดินหน้าสนับสนุนโอกาสการศึกษาเด็กไทยในชนบทเป็นปีที่ 12

เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณียักษ์ใหญ่ของโลก “แพนดอร่า” ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในโลก จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียน “แพนดอร่า” พร้อมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และสนามเล่นเด็ก ภายใต้โครงการ “แพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่ 12” ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน นำโดย มร. นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสสายงานผลิตและกรรมการผู้จัดการ แพนดอร่า ประเทศไทย

แพนดอร่าริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี 2549 เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ตลอดเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ดำเนินโครงการ แพนดอร่าได้มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 12 แห่ง ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้กว่า 1,000 คน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแพนดอร่าที่มีภูมิลำเนาในชนบท ได้เสนอโรงเรียนที่ตนเองเคยศึกษาในวัยเยาว์เพื่อขอรับการสนับสนุนจากบริษัท

ในปีนี้ แพนดอร่าได้สร้างอาคารเรียนใหม่ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน จังหวัดเลย สถานศึกษาของเด็กๆ ใน 3 หมู่บ้าน เนื่องจากมีสภาพอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา รวมทั้งไม่มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น

“เพื่อขอบคุณประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านที่สองของแพนดอร่า แพนดอร่าจึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แพนดอร่าให้การสนับสนุนโรงเรียนในชนบทอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 12 ปี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมนำเสนอโรงเรียนในบ้านเกิดของตนเอง สิ่งนี้มีคุณค่าต่อจิตใจของพนักงานเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้กลับไปช่วยโรงเรียนที่เคยเรียน และในปีนี้แพนดอร่าได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านโนนกกจาน เพื่อให้เด็ก ๆ อนาคตของชาติมีอาคารเรียนที่เหมาะกับวัยแห่งการเรียนรู้” มร. นีลส์ กล่าว

ว่าที่ร้อยตรีบุญเหลือ มุ่งต่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกกจาน เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทแพนดอร่า กรุณาให้การสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนในชนบทที่ขาดโอกาส ให้ได้มีอาคารเรียนใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้จากการเป็นแรงงานก่อสร้างอาคารเรียน และที่สำคัญที่สุดคือเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พี่ๆ ศิษย์เก่าได้คิดถึงน้องๆ คิดถึงคุณครู และคิดถึงโรงเรียน ที่ได้เคยศึกษาเล่าเรียน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกรักถิ่นบ้านเกิดอย่างแท้จริง โรงเรียนของเราต้องขอขอบคุณแพนดอร่าเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แพนดอร่ามอบให้เราในวันนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และนักเรียนของเราอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.