โครงการนักเขียนอมตะน้อย

IMG

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมกับ มูลนิธิอมตะ จัดการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “คิดให้ไกล ไปกับวิกรม” ซึ่งได้เชิญชวนโรงเรียนโดยรอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ผู้เข้าร่วมได้อ่านหนังสือชีวิตใหม่ 2 เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และมุมมองของคุณวิกรม ที่ผ่านมาทางมูลนิธิอมตะได้เชิญอาจารย์ด้านภาษาไทยมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ของการเขียนเรียงความ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.