โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๒๕๕๘ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม

2576-500

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๒๕๕๘ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม
โครงการเริ่มวันที่ ๒๗ พ.ย ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๕๘ (ระยะเวลา ๑๐วัน)
เป็นสถานที่สัปปายะและทางวัดตั้งใจจัดโครงการนี้น้อมถวายแด่ในหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างเต็มกำลัง
ผู้สมัครบวชท่านใดมีความประสงค์จะอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง โดยที่ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอเชิญสมัครบวชและติดต่อสอบถามได้ที่ http://goo.gl/IQMy8V

– วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ (พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร)
– พระครูธรรมธร ประสิทธิ์ สิทฺธิวโร โทร. 081 397 1656
– พระอาจารย์ฉันธ์ วรปญฺโญ โทร. 089 488 4088

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.