โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้จัด งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรม การ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ ACFF) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, เครือข่ายผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านส่งเสริมป้อง กันและการรักษาฟื้นฟูโรคฟันผุ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย, การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้, ยกระดับความสำคัญของการป้องกันและจัดการโรคฟันผุ ให้เป็นพันธกิจทางด้านสาธารณสุขระดับโลก ภายใต้เครือข่ายการทำงานระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การดูแลรักษาให้เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ.2026 (หรือ พ.ศ.2569) จะต้องปราศจากรูฟันผุ สำหรับในประเทศไทยจะมีการส่งเสริมและผลักดัน ให้คณะทันตแพทย์, บุคลากรทันตสาธารณสุข ได้มีเกณฑ์การตรวจและวินิจฉัย, หาแนวทางป้องกันและรักษาโรคฟันผุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน เพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพฟันที่ดีในทุกช่วงวัยของชีวิต โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคม ไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ ACFF) จะได้จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

************************

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
ทีมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 081-6285141

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.