โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย

-จำกัด-สิริกิติยา-_10

แนวความคิดและที่มาของโครงการ
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ตำแหน่ง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
และนางสาวสิริกิติยา ทัศนวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแผนงานโครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ในนามบริษัท นาคาธิบดี จำกัด (NAKARTIPBODEE CO.,LTD.) มีแนวความคิด การรณรงค์ ” CSR ชุมชนต้นแบบ” โดย “การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์” (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ในรูปแบบของ การนำร่อง “ CSR ชุมชนต้นแบบ “ เป็นการร่วมรณรงค์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพราะ “แสงสว่าง “ เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ นั้นๆ “การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ “ (พลังงานแสงอาทิตย์ ) จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในยามวิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ อีกทั้งอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
“ การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณชนิดโซล่าเซลล์ ”(พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่คือพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดความสมดุล โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย หากองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลสนใจร่วมโครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท นาคาธิบดี จำกัด ( NAKARTIPBODEE CO.,LTD ) Corporate Social Responsibility Program ฝ่ายแผนงานรณรงค์ฯ TEL : 02-728-2922 (Auto Lines) FAX : 02-728-2923 Mobile : 096-861-4448 E-mail : PROJECT.CSR2015@GMAIL.COM

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.