โครงการอบรม สอนการแต่งหน้า Makeup Workshop ฟรี !!!

Mail

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

– เพื่อแนะนำเทคนิคการเสริมบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า ซึ่งสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ รวมถึงเป็นการเปิดใจพนักงานในการพัฒนาด้านอื่นๆในอนาคต

– การแบ่งปันความรู้ด้าน Makeup และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองในการเข้าสู่สังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันไม่เป็นรองใครใน AEC

หลักสูตรการอบรม (สามารถเลือกให้เหมาะสมกับองค์กร)

– Smart Working Lady ผู้นำยุคใหม่ทันสมัย

– Naturally Attractive Lady สาวใสๆ มีเสน่ห์น่าดึงดูด

– Confident & Beauty สาวมั่นใจ สวยใสในสไตล์ของตัวเอง
– Service Mind Style สาวสวยที่มีใจรักงานบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจแล้วรวมกลุ่มได้ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการอบรมหลายรอบสามารถระบุได้ (สามารถจัดอบรมที่ห้องประชุมหน่วยงานของท่านได้เลย)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สถานประกอบการ บริษัท หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรม รวมถึงอนุญาตให้ใช้สถานที่

2. บุคคลทั่วไป ที่สามารถรวมกลุ่มได้ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ผู้ประสาน งานต้องเป็นผู้หาสถานที่ในการอบรม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่

3. ส่งรายละเอียด เอกสารการจองอบรม กลับมาทาง E-mail และรอการติดต่อกลับจากทีมงานจัด Work shop

( พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับการพิจารณาก่อน )

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องสำอางแบรนด์ Victoria Jackson

ผู้ประกอบการจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ
โครงการ ( เวลาที่ใช้ในการอบรม ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงขึ้นไปอยู่กับคอร์สที่เลือกอบรม )

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.