โครงการเสวนา “คนโฆษณา…เส้นทางนอกตำรา” หัวข้อ “The New Renaissance of Advertising”

A4-Poster-01

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการเสวนา “คนโฆษณา…เส้นทางนอกตำรา” หัวข้อ “The New Renaissance of Advertising” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Adman Symposium 2016 ภายใต้แนวคิดของธีม “SOMETHING WILL NEVER CHANGE” ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ Bangkok Convention Centre, 22Fl. Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
โดยโครงการนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในด้านวงการโฆษณา นักวิชาชีพโฆษณาผู้มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา มาบรรยายพิเศษ อาทิ
 คุณอนุวรรต นิติภานนท์ Executive Creative Director, BBDO Bangkok
 คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ Chief Creative Officer, J. Walter Thompson Bangkok
 คุณดรากร ศิรโกวิท Director of Strategy, Storyteller Bangkok Co., Ltd.
 คุณภารุจ ดาวราย Executive Creative Director, The Leo Burnett Group Thailand
ผู้ดำเนินรายการ
 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 คุณทิวัตถ์ นิตย์โชติ Managing Director, OgilvyOne Worldwide Bangkok
**ลงทะเบียนออนไลน์ที่ Facebook: นิเทศ at NIDA หรือ https://goo.gl/forms/9VGWIDcmGNUUfBaF3
**งานนี้ฟรี!! เฉพาะ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เท่านั้น!!

รองคณบดีฝ่ายบริหาร : ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ
เบอร์โทร 02-727-3752 หรือ 090-678-4690
E-mail: gscm@nida.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.