โครงการเสวนา “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนา “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง”
ป่าในเมือง สู่การสร้าง “ความเข้าใจ” คน เมือง ป่า อยู่ร่วมกันได้ เพราะเราเป็นเจ้าของต้นไม้ในเมืองร่วมกัน
สำรองที่นั่งฟรี!!.. https://goo.gl/forms/Klvn4XSPy9w9j2fg2 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความยั่งยืน และทรงตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้อย่างลึกซึ้ง วางแนวทางในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อให้ “คน” กับ “ ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.