โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)

IMG_4258

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมการแพทย์ สี่เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร แพทย์ และพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ รวม 600 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.