โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.

โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล (กลาง)หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูข้างถนนและคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและคนทำงานกับเด็กบนท้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเอ็นจีโอ และหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ กศน.กทม , สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ,มูลนิธิสายเด็ก 1387 , มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ,มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(เมอร์ซี่),มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, จำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.