โครง​การการสนับสนุนการลงทุนติ​ดตั้งใช้งานระบบอบแห้​งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2559

13

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2559

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559…

โดยผู้สนใจสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทย

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ.
ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้
ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 143,600 บาท
ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 289,600 บาท
ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 485,800 บาท
ซึ่งการให้เงินสนับสนุนคิดเป็น 40% จากราคากลางของโดมแต่ละขนาด
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โทร 02-2230021-9 ต่อ 1390, 1481
หรือ เวปไซต์: www.solardryerdede.com
หรือ facebook: https://www.facebook.com/Solardryerdede/
มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034-259126, 095-7683317
หรือ อีเมล:parabolardrying@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.