โตเกียวมารีนฯ ผนึกความร่วมมือประกันคุ้มภัย ประกาศการควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการภายใต้บริษัทใหม่ “คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย”

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า กระบวนการควบรวมกิจการได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้การบริหารงานของบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” (Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company Limited) พร้อมประกาศแต่งตั้ง นายสุธีชัย สันติวราคม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายฮิโระโนะริ คิริว ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในวันนี้ ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการต่างๆ ด้านกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบจากคปภ. เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราได้ผนึกความร่วมมือเป็นหนึ่งในนาม คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยสู่ความแข็งแกร่ง ด้วยจุดแข็งของเรา ผมเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและสังคมไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Foster A Sustainable Future’ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมราว 21,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ราว 4-5%”

นายฮิโระโนะริ คิริว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการรวมพลังกันเป็นหนึ่ง ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น ยิ่งดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคู่ค้าและสังคมไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนทั่วโลก เรามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจ นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสนับสนุนคู่ค้า ตัวแทนและนายหน้าเพื่อร่วมกันทำงานและให้คำปรึกษาที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ ซึ่งการรวมพลังกันภายใต้บริษัทใหม่นี้ จะช่วยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย พร้อมเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ”

ด้านนายซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตเกียวมารีนเอเชีย กล่าวว่า “การควบรวมฯครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและในภูมิภาคเติบโตและก้าวไปข้างหน้า หลังกระบวนการควบรวมกิจการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทำให้ คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจของโตเกียวมารีนกรุ๊ปที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย และผมหวังว่าคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับโตเกียวมารีนกรุ๊ปในอนาคต”

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) วางแผนดำเนินกลยุทธ์ผ่านช่องทางการขายหลัก ประกอบไปด้วย 1.ช่องทางสาขาที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 2.ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากเครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 3.ช่องทางการขายผ่านตัวแทนและนายหน้า 4.การเป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันการเงิน รวมถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ 5.ช่องทางอื่นๆ อาทิ B2B2C และ ช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

โตเกียวมารีน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2422 ถือเป็นธุรกิจประกันภัยรายแรกในประเทศญี่ปุ่นที่มีการเติบโตต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษ และยังขยายธุรกิจไปสู่ 45 ประเทศทั่วโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทั้งการประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tokiomarine.com/asia/en/asia/media-news/News/tokio-marine-safety-insurance-thailand.html

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.