โปรโมชั่น “Healthy Family ครอบครัว..แข็งแรง”

Healthy-Family

เพราะทุกคนในครอบครัวสำคัญเสมอ ร่วมฉลอง 30 ปี รพ.วิภาวดี อยากเห็นทุกครอบครัวแข็งแรง กับโปรโมชั่น “Healthy Family ครอบครัว..แข็งแรง” ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมค้นหาความเสี่ยงผู้หญิง โปรแกรม เลสิค โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพวัคซีน และอีกหลากหลายโปรแกรม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.