โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จับมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ใช้เวชศาสตร์การกีฬา พัฒนา “มวยไทยสู่ความเป็นเลิศ”

16

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีที่ปรึกษา, ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในการลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิลปะแม่ไม้มวยไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ, ด้านสุขภาพ และการพัฒนานักมวยไทย โดยนำเวชศาสตร์การกีฬาเข้าไปพัฒนาร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง ตลอดจนการดูแลรักษา บำบัด และฟื้นฟูร่างกายของนักมวยไทยให้มีความพร้อมทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.