โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ร่วมใจบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน นำผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเหลือใช้ภายใต้โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” จากการเก็บสะสมภายในโรงแรมฯ และการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งชิ้นส่วนเข้ามาบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี อาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา ทริกซี่ สกัลลี่ ณัฐธินี พยุงวงค์ ปัณณวัชร์ ไวทยานพรัตน์ ร่วมบริจาคด้วย

ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา
1. นายดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
2. นายปัณณวัชร์ ไวทยานพรัตน์ ผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
3. นายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4. นางสาวอาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
5. นางสาวทริกซี่ สกัลลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
6. นางสาวณัฐธินี พยุงวงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.