โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ทดแทนคุณแผ่นดิน”

1

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ทดแทนคุณแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 14.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 558 7888 ต่อ 10180 ‘

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.