โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนรักษ์ป่าชายเลน คลองตำหรุ จ.ชลบุรี

ผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
ตามหนึ่งในคติพจน์ของโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ‘Love Local’ การรักท้องถิ่นของเรา โดยที่เราไม่เพียงรู้จักชุมชนที่เราอยู่เท่านั้น แต่เรายังรักชุมชนของเราด้วย และยังดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันกับอีกหนึ่งหลักที่สำคัญ คือ ‘มุ่งมั่นและใส่ใจในการดูแลรักษ์โลก’ เหมือนเช่นที่เราดูแลลูกค้าของเรา ดังนั้นทางโรงแรมจึงเห็นความสำคัญของการปลูกต้นโกงกางบนผืนป่าชายเลน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอนุบาลและแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด อีกทั้งยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมแรงจากทะเลอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสาร
ภัสร์วิภานุช คุณาวนุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
marcom.mgr@siamatsiam.com
ฐิติยา อภิรักษาภรณ์
marcom.ex@siamatpattaya.com
โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
390 ม. 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038 930600
เว็บไซต์ https://www.siamatsiam.com/pattaya

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.