โรงแรมฮิลตัน พัทยา ส่งมอบปฏิทิน และหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล ฮิลตัน ประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน ส่งมอบปฏิทินเก่า และหนังสือเสียงให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นโครงการที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

หนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตานี้เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มของนักศึกษาฝึกงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบายของโรงแรมฯ ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พิการ โดยครั้งนี้ได้รวบรวมอาสาสมัครเพื่อบันทึกเสียงนิทานอีสป จำนวน 12 บท และมอบเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้จากคติสอนใจ และเสริมสร้างจินตนาการอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางโรงแรมฯยังได้มอบแผ่นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของนักศึกษาฝึกงาน ที่ได้รวบรวมอาสาสมัครของโรงแรม และร่วมกันบันทึกเสียงเล่านิทานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเพลิดเพลินกับนิทานสนุกๆ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเสริมสร้างจินตนาการแก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.