โรงแรมฮิลตัน พัทยา ส่งมอบฝาขวดน้ำ และถาดรองเทียนอลูมิเนียมเพื่อผลิตขาเทียม แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล ฮิลตัน ประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน มอบฝาขวดน้ำอลูมิเนียม และถาดรองเทียนอลูมิเนียม ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปเป็นวัสดุสำหรับการผลิตขาเทียมแก่ผู้พิการ

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รวบรวมฝาขวดน้ำอลูมิเนียม และถาดรองเทียนอลูมิเนียมจากแผนกต่างๆภายในโรงแรม เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงแรมฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคม โดยโครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ด้วยการสร้างโอกาส และสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้พิการอีกด้วย

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยจัดตั้งโรงเรียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา, และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นต้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.