โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยนายอัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “G – Green” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณในความใส่ใจเรื่องการขับเคลื่อน และบริหารงาน เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.