ไดกิ้นนำฝึกอบรมผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทยเปลี่ยนใช้สารทำความเย็นอาร์ 32

DSD-R32-Certified-300k

เมื่อเร็วๆนี้ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ (แถวที่สอง คนกลาง) อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นาย บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ (แถวที่สอง คนที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยที่ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทยในการใช้สารทำความเย็น R 32” จำนวนทั้งสิ้น 11 บริษัท โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทไดกิ้น ในฐานะผู้นำในการเปลี่ยนสู่การใช้สารทำความเย็นอาร์ 32 เป็นรายแรกในประเทศไทยซึ่งได้สนับสนุนด้านบุคลากร ด้านเทคนิคและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 12 บริษัท ให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านจาก สารทำความเย็น อาร์ 22 ที่ทำลายชั้นโอโซนสู่การใช้สารทำความเย็นอาร์ 32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่กองทุนพหุภาคี (MLF) ได้อนุมัติและกำหนดให้ประเทศไทยใช้สารทำความเย็นใหม่ซึ่งไม่ทำลายโอโซนและระงับการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นอาร์ 22 ภายในปี 2560

บุคคลในภาพ (แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา)

1.นางสาวบุปผา สุวรรณวรางกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานลูกค้าฐานราก
3. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. นาย หู ฉ่าวเฟิง ผู้ประสานงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
6. นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
7. นายวินัย ขันติวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

# # #

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.