ไทคอน จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 23 ธ.ค.นี้

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 735 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.