ไลน์ ทรานสปอร์ต เครือสหวิริยา องค์กรปลอดสารเสพติด

wab1.1

สร้างมาตรฐานโรงงานสีขาว ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องล่าสุด บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ เครือสหวิริยาเข้าร่วมโครงการ “สุ่มตรวจหาสารเสพติด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 สร้างมาตรฐานสถานประกอบการไร้สารเสพติด ตรวจเข้ม เน้นคุณภาพ
บจก.ไลน์ทรานสปอร์ต กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ เครือสหวิริยา ร่วมสร้างมาตรฐานโรงงานสีขาว โดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ ให้ความร่วมมือภาครัฐหน่วยงานป้องกันและปราบปราม สน.บางสะพาน ในโครงการ “สุ่มตรวจหาสารเสพติด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ยืนยันนโยบายคุณภาพและความตั้งใจในการให้บริการลูกค้า ร่วมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ณ จุดพักรถสายยาว ไลน์ ทรานสปอร์ต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
กิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดในพนักงานฎิบัติการของ ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อสร้างความไว้วางใจในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ที่ใส่ใจดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งต่อข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบเป็นสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย ร่วมสร้างมาตรฐานสถานประกอบการไร้สารเสพติด โดยดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยเข้าตรวจสอบแล้วผลคือไม่พบสารเสพติด หรือสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 100 % ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจเป็นประจำทุก 3 เดือนใน 1 ปี เพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานของพนักงาน ซึ่งบจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเพื่อความสุขของชุมชนชาวอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.