“ไอบริก” ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เตรียมจัดงาน SME BIZ ASIA 2016 in Conjunction with Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016

Picture1

บริษัท ไอบริก จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมงาน SME BIZ ASIA 2016 in Conjunction with Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016 ด้วยแนวคิด “SMEs ยุค New Normal : โอกาสและความท้าทาย” (The New Normal : Opportunities and Challenges for SMEs โดยภายในงานจะพบกับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าอาทิ 1.สถาบันการเงิน การให้บริการประกันภัย 2.การตลาดดิจิตอลและเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น การสื่อการตลาดบนโลกออนไลน์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและสื่อมัลติมีเดีย การโฆษณาบนโลกออนไลน์ การผลิตสื่อในสังคมออนไลน์ และระบบขนส่งออนไลน์ 3.นวัตกรรมด้านการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการออกแบบ 4.ระบบอัตโนมัติและเครื่องใช้ในสำนักงาน 5.ธุรกิจแฟรนไชส์ 6.ระบบขนส่ง และ 7.ระบบรักษาความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ในขณะที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจะนำเสนอนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่ SMEs พลาดไม่ได้ จากวิทยากรชั้นแนวหน้า อาทิ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์, ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์, ดร.การดี เลียวไพโรจน์, นิธิพัฒน์ สมสมาน, พีรวงศ์ จาตุรงคกุล, ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจาก Google, BM Intelligence ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Industry 4.0 กับเทคโนโลยีฉลาดเพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึง หรือมาแล้วในบางประเทศ เช่น เยอรมัน, SMEs กับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ, ธุรกิจและการปรับตัวของ SMEs ในยุค New Normal, วันนี้ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ฝันไว้ไกล ไปถึงหรือยัง?, Big Data : อำนาจของข้อมูลในมือ SMEs, อนาคตเกษตรปลอดสารพิษไทยสดใสในจีนและ AEC รวมทั้ง Google : ผู้สร้างบริบทใหม่ให้โลกธุรกิจ เป็นต้น
สำหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมงานและจองบูธ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 574 6511 (AUTO) หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smebizasia.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.