๒๑ พ.ย -๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

350

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ )
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ ๒๑ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ (๑๖ วัน)

**ติดต่อสมัครอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ได้ที่:
– วัดป่ามะไฟ 081-9836770 , 081-8652414 , 089-6000069
– องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 037- 211 894

** ติดต่อเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
(มอบผ้าไตรและเครื่องบวช เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท)
ได้ที่ :
– ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี 081-9836770 หรือ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

** รายละเอียดและกำหนดการ http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=395408

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.