‬โอกาสครั้งสำคัญของวิศวกรที่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูง

FEM_theory

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) เป็นที่รู้จักและกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้กันโดยแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมไทย มีผู้ใช้จำนวนมากเคยชินกับการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและต้องการเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ซึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นคำนวณมาจากไหนและมีขั้นตอนอย่างไร การอบรมครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการภายในซอฟต์แวร์ ทำให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่คำนวณได้ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมมากนี้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อการต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูง

เนื้อหาการบรรยายอยู่ในระดับพื้นฐาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เคยสัมผัส FEM มาบ้าง และต้องการทราบองค์ความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในวิชาการทางด้านนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 – ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี)

ราคา 5,000 บาท / 1 ท่าน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ราคารวม VAT หนังสือ อาหารกลางวันและอาหารว่าง)

พิเศษ… สำหรับผู้เข้าอบรม รับหนังสือไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม และหนังสือพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

บรรยายโดย
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่งตำราระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และตำราวิชาการด้านการคำนวณอื่น ๆ รวมกว่า 15 เล่ม บทความทางวิชาการกว่า 330 บทความทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังได้รับรางวัลทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

หัวข้อการบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 FEM คืออะไร ความเป็นมา และการประยุกต์ใช้
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นก่อนศึกษา FEM
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 ขั้นตอนของ FEM และเอลิเมนต์แบบ 1, 2, 3 มิติ
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:00 ตังอย่างการใช้ FEM แก้ปัญหาในหนึ่งมิติ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ซึ่งเป็นแก่นของ FEM
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 การแก้ปัญหาพื้นฐานในสองมิติ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 FEM สำหรับปัญหาทาง Solid Mechanics
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:00 FEM สำหรับปัญหาทาง Fluid Dynamics

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ทีเว็บไซต์ http://www.sigmasolutions.co.th/event-detail.php?id=5

จัดโดย บริษัทซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
โทร 0-2862-1188
www.sigmasolutions.co.th
facebook.com/SigmaThailand

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.