25 ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559” (PM Award 2016) หนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ของสินค้าและบริการไทยในระดับสากล

all-pics1

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยความสำเร็จตลอด 25 ปี แห่งการพัฒนาสินค้าและบริการไทยภายใต้รางวัล PM AWARD ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ ล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 (PM AWARD 2016) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่รัฐบาลไทยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจส่งออกของไทย ภายใต้ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) นับตั้งแต่ปี 2535 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยในทุกมิติ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ PM AWARD จึงเป็นรางวัลหนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ส่งออกไทยที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งออกไทยในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการไทยที่ได้รับรางวัล PM AWARD แล้ว จำนวน 465 บริษัท

สำหรับ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559 หรือ PM AWARD 2016 มีการแบ่งประเภทรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4) รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) มี 4 สาขาได้แก่ สาขาคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเฉพาะด้าน สาขาดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ สาขาโลจิสติกส์การค้า และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Exporter Recognition) และ 7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) โดยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมฯ อาทิ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM AWARD เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการสมัครเข้ารับรางวัลและเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559” (Prime Minister’s Export Award 2016 ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ “PM Award 2016 สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม ร่วมด้วย ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ รองประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณยุวนิตย์ ปิสัญธนะกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด คุณยงยุทธ ทวีกุลวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ได้รับรางวัล PM AWARD 2015 คุณณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง Head of export – Beverage Business บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัล PM AWARD 2015 คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ และคุณประภา บุรณศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องชิคเก้น ตึก E88 โรงแรมดับเบิ้ลยู ดิสทริค สุขุมวิท 69 – 71 พระโขนง กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 25 ปี PM AWARD สามารถสมัครเข้ารับ“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559” (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016) ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094–668-5209 และ 094-668-5279

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.