ASEAN:SPU : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ บรรยายพิเศษ “ASEAN: A Community of Opportunities” สโมสรโรตารี ลุมพินี

.จิณดา-บรรยาย

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารี ลุมพินี เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ASEAN: A Community of Opportunities” ในการประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารี ลุมพินี โดยมี นย.เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นายกสโมสรโรตารี ลุมพินี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.