ASEAN:SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

c2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรม “การตระหนักและปรับเปลี่ยนความเข้าใจในการทำงาน ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับและพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการไทย สู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญ AEC เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.