Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24

ปฎิทินข่าว
สำหรับเผยแพร่ทันที
12 กรกฎาคม 2561

งาน : Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24
วันและเวลา : วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
การลงทะเบียน:สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและการลงทะเบียนสามารถเข้าไปดูได้ที่http://iotbusiness-platform.com/register/

งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 24จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯในวันที่24 – 25 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

งานนี้เป็นงานครั้งที่4ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยจะเน้นในหัวข้อกระบวนการใช้เทคโนโลยดีจิทัลของหน่วยงานในประเทศไทย
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย โดยจะเน้นไปที่นโยบบายประเทศไทย 4.0 และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของอุปสรรคและความท้าทายที่บริษัทรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญในการนำโครงการ IoT มาปรับใช้และใช้งาน รวมถึงการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรม IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

งานนี้จะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญร่วมมากมายเช่นนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำธนาคารโลก นายสุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทีเอ็มบี นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#####

เกี่ยวกับ Asia IoT Business Platform

Asia IoT Business Platform เป็นแพลทฟอร์มการศึกษาซึ่งจัดทาขึ้นโดยคนในวงการเพื่อคนในวงการ โดยมุ่งเน้นที่บริษัทโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมแบบแนวดิ่งในประเทศ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอในการนาเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่ที่จัดงานนี้ขึ้นเมื่อปี 2556 งาน Asia IoT Business Platform นี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศ งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 24 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และการประชุมดังกล่าววจะเน้นการเน้นความสำเร็จและรับมือกับความท้าทายในการดาเนินโครงการ IoT ภายในประเทศ

เกี่ยวกับ Industry Platform Pte Ltd

Industry Platform Pte. Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ โดยดาเนินงานมุ่งเน้นในภาคส่วนโทรคมนาคมระดับสากล เราเป็นผู้จัดงานสัมมนาและมหกรรมการแสดงเทคโนโลยี Machine-to-Machine (M2M) และ Internet of Things (IoT) ชั้นนาในทวีปเอเชีย เราประสานงานร่วมกับธุรกิจเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ ที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่เอเชีย เราจัดหาแพลทฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนี้ได้สร้างเน็ตเวิร์คและผลักดันให้เกิดการพัฒนา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นายเออร์ซ่า ฟอซาน สุปรับโต ผู้อานวยการ
Asia IoT Business Platform
irza@industry-platform.com

สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณมณฑณ์ญภัฎ กลิ่นมณฑา (เฟิร์น) 090-8978167 อีเมล์: pr@brandnow.asia
คุณอลิสา ตั้งเติมสิริกุล (เมย์) 064-0848576 อีเมล์: event@brandnow.asia
คุณกิตติมา กอร์ (ทินนี่) 081-8262399 อีเมล์: kittima@brandnow.asia
บริษัท แบรนด์นาว จำกัด www.brandnow.asia โทรศัพท์: +66 2 105 4217

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.