ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดกิจกรรมแจกฟรี เบรกเกอร์กันไฟดูด

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดกิจกรรมแจกฟรี เบรกเกอร์กันไฟดูด

นายสุรเชษฏ์ บุญยศักดิ์เสรี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดกิจกรรมแจกฟรี เบรกเกอร์กันไฟดูด(ลูกย่อย) จำนวน 200 ตัว ภายใต้แคมเปญ “คนไทยปลอดภัยจากไฟดูด” เพียงลงทะเบียนในเว็บ www.schneider-electric.com/rcd/th กรอกรายละเอียด พร้อมเล่าประสบการณ์การถูกไฟดูด หรือความจำเป็นที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันไฟดูด เพื่อลุ้นรับเบรกเกอร์กันไฟดูด มูลค่าตัวละ 2,050 บาท พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 1,000 บาท รวม 200 รางวัล มูลค่ากว่า 610,000 บาท โดยทางชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะมีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคัดเลือกผู้โชคดีจากเรื่องราวที่ส่งเข้ามา พร้อมส่งทีมช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ไปติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดถึงบ้านของผู้โชคดี โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ศกนี้ #@HomeLife

SPU : สถาบันภาษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันภาษาฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น #6

SPU :  สถาบันภาษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันภาษาฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น #6

SPU-Japanese (อ.Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำ และ ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม) ร่วมกับสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น (The Institute for Thai-Japanese Languages and Cultures) ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา อนึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.ดร.Hiroshi TANAKA, Daito Bunka University ณ ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนายกฯและ ผศ.Yasumasa MORI เป็นประธานกรรมการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นในประเทศไทยและ อ.Aki TAKAHASHI เป็นคณะกรรมการดำเนินการของสถาบันวิจัย ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 33 คน จาก 7 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นชาวไทย […]

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ Sugiyama Jogakuen University MOU โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

SPU :  ม.ศรีปทุม จับมือ Sugiyama Jogakuen University MOU โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย SPU-Japanese อาจารย์ Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำ และ ผศ. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม และ รศ. Ken’ichiro HIGUCHI ผู้แทนจาก Sugiyama Jogakuen University (SJU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม (SIILC) , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Sugiyama Jogakuen University (SJU) เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง สองสถาบันฯ เพื่อสร้างระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตาม MOU ที่ทำร่วมกัน นอกจากนี้ SPU-Japanese มีสิทธิพิเศษที่นักศึกษาของ SPU-Japanese 4 คน สามารถไปศึกษาที่ SJU ระยะเวลา 3 สัปดาห์ […]

กลุ่มทรู สนับสนุน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18

กลุ่มทรู สนับสนุน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18

กลุ่มทรู สนับสนุน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม รองผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ร่วมเปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558 3 วัน 4 คืน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 70 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ในโอกาสนี้ นิสิต นักศึกษา ยังได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “Smart Digital Life” โดย […]

SPU : คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมอภิปรายการสัมมนาระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”

SPU :  คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมอภิปรายการสัมมนาระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”

ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมอภิปรายการสัมมนาระดมความคิดเห็น หัวข้อ ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม โดยคุณจิณณ์มนัส ดุลยศักดิ์ชัย Regional Sales Director –South East Asia Click! Licensing Asia Inc ,ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมอภิปราย และอ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ ผู้ดำเนินรายการ โดยดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ร่วมอภิปรายนำเสนอประเด็นการปรับตัวของภาคธุรกิจ ด้วยการทำธุรกิจบนพื้นฐานของ innovation and creativity อาศัย global supply chain และมองตลาด ระดับภูมิภาค ภายใต้ ASEAN connectivityในการเสวนาครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสีชัง โรงแรมเคป […]

เชิญแวะชมบูธ The Bedroom Company ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015

เชิญแวะชมบูธ The Bedroom Company ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015

เชิญแวะชมบูธ The Bedroom Company ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015 บริษัท เค เอ็น เค เอ็น รีเทล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน “บ้านและสวน แฟร์ 2015” เอาใจคนรักการแต่งบ้านด้วยสินค้าเกรดพรีเมี่ยมหลากหลายแบรนด์มาจำหน่ายในราคาพิเศษ โปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 70% อาทิ ตะเกียงน้ำหอมจากฝรั่งเศส ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส (Lampe Berger Paris) และเครื่องหอมสำหรับบ้านหลากหลายรูปแบบ “ปาร์ฟูม เบอร์ชเย่” (Parfum Berger) เฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกฝีมือคนไทยมาตรฐานส่งออก “ฟิลโลส” (Philos) โต๊ะเขียนหนังสือและเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบฟังก์ชั่นใช้งานสำหรับเด็กโดยเฉพาะ น็อตตี้ เบอร์รี่ (KNOTTY BERRY) เตียงเด็กแรกเกิด คิทโซ (KITSO) และผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับโต๊ะอาหารคุณภาพดีจากประเทศเดนมาร์ก มิส เอตัวล์ (Miss Etoile) สาวกคนชอบแต่งบ้านสามารถแวะไปได้ที่บูธ The Bedroom Company booth # […]

วิธีดูแลท้องแตกลาย… สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ By Polka Stretch Mark Cream

วิธีดูแลท้องแตกลาย… สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ By Polka Stretch Mark Cream

เคล็ดไม่ลับ… วิธีดูแลผิวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ 1. เลือกรับประทานอาหารและควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันผิวท้องแตกลายอันเนื่องมาการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 2. ทาครีมบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยควรเลือกครีมชนิดที่มีเนื้อข้น มีส่วนผสมของ Shea Butter ซึ่งมีคุณสมบัติกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่า และควรทาครีมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลังคลอด เพราะผิวต้องมีการหดตัวสู่สภาวะปกติ 3. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดๆ เพราะจะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื่น แห้ง ลอก และแตกได้ 4. หลีกเลี่ยงการเกา เพราะจะทำให้ผิวเกิดการอักเสบ อาจเกิดแผล มีโอกาสติดเชื้อ หรือเป็นรอยดำได้ สิ่งที่ควรทำคือการทาครีมบำรุงให้มากหรือบ่อยขึ้น

TSF เปิดตัวสื่อใหม่ DTC หน้าร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ

TSF เปิดตัวสื่อใหม่ DTC หน้าร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ

TSF เปิดตัวสื่อใหม่ DTC หน้าร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ นายอรัญ อภิจารี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อใหม่ DTC หรือ Direct To Customers ภายใต้แนวคิด “Everyone Everywhere Everytime” ชูจุดเด่นติดตั้งหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กว่า 8,500 สาขาทั่วประเทศ เป็นสื่อใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยกว่า 10 ล้านคนต่อวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีอาร์ บูม จำกัด คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณปัญญา โทร. 090-993-4548

SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

SPU :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ร่วมชม “การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ลาน Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยภายในงาน พบกับกิจกรรมสนุกๆได้ที่บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมรับของที่ระลึก ต่างๆ มากมายภายในงาน #SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59

SPU : ออกกำลังกายกันดีกว่า…! กับโครงการ “รวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ” โดยสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU :  ออกกำลังกายกันดีกว่า…!  กับโครงการ  “รวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ” โดยสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “รวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2558 นี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ***ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหันมาดูแลตนเองและใส่ใจสุขภาพกัน #SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59