Booking.com เผยสาเหตุที่ทำให้ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจหัวเสีย

ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจกว่า 1 ใน 4 ต่างเคยประสบกับความเครียดจากการเดินทาง
และผู้เดินทางติดต่อธุรกิจกว่า 1 ใน 10 มีเวลาให้ตัวเองน้อยกว่า 5 ชั่วโมง (รวมเวลานอนพักผ่อนแล้ว)

กรุงเทพฯ, 18 เมษายน 2559 – แม้ว่าการเดินทางติดต่อธุรกิจจะมีข้อดีมากมาย หรือทำให้เราได้รับโอกาสที่หลากหลาย เช่น มีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ได้เพิ่มวันหยุดพักผ่อน และได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่งานวิจัยซึ่งเผยแพร่วันนี้จาก Booking.com กลับเผยให้เห็นว่า ถึงแม้ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจจะได้รับโอกาสต่างๆ ตามที่กล่าวมา แต่กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างมากจนสร้างความกังวลแก่ผู้เดินทางเหล่านี้

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดย Booking.com ผู้นำระดับโลกในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้เดินทางติดต่อธุรกิจกับที่พักหลากหลายประเภท โดยงานวิจัยได้สอบถามผู้เดินทางกว่า 4,500 คนจาก 8 ประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ผู้เดินทาง 1 ใน 3 (ร้อยละ 38) จะรู้สึกดีกับการเดินทางติดต่อธุรกิจ แต่สิ่งที่ทำให้ผู้เดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศรู้สึกเครียดที่สุดคือ การเดินทาง โดยผู้เดินทางกว่า 9 ใน 10 (ร้อยละ 93) ต่างรู้สึกเครียดในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างการเดินทาง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การวางแผนก่อนเดินทาง การจองที่พัก การจัดหาพาหนะในการเดินทาง การจัดการค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน การค้นหาจุดหมายปลายทาง รวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอต่างทำให้ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจเหนื่อยล้าได้ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นก่อนการประชุมสำคัญและการทำงานจริงเสียด้วยซ้ำ

สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้เดินทางธุรกิจรู้สึกกังวล
การพลาดเที่ยวบิน/รถไฟ 36%
อุปสรรคด้านภาษา 26%
ความเป็นไปได้ที่สัมภาระอาจสูญหาย 25%
การทำเอกสารสำคัญสูญหาย (เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอ) 24%
การประชุมถูกยกเลิก 21%
ความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม 20%
วิถีปฏิบัติในวัฒนธรรมนั้นๆ / ความแตกต่าง 17%
การติดตั้งระบบอุปกรณ์ไอที / กังวลว่าอุปกรณ์จะทำงานหรือไม่ 16%
การทำอุปกรณ์ของบริษัทสูญหาย (เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ) 15%
การนำเสนอ/การประชุมกับผู้ที่ไม่เคยพบกันมาก่อน 15%
การเดินทางไปตามจุดต่างๆ ของเมือง 15%

เรื่องน่าหงุดหงิดที่สนามบิน

แม้ว่าผู้เดินทางพักผ่อนจำนวนมากต่างตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ใช้เวลาในสนามบินและจับจ่ายซื้อหาขนมหรือเครื่องดื่มปลอดภาษีก่อนที่ทริปพักผ่อนจะเริ่มขึ้น แต่สนามบินกลับเป็นสิ่งที่สร้างความหงุดหงิดให้กับผู้เดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุด ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินเป็นสิ่งที่ผู้เดินทางเหล่านี้โปรดปรานน้อยที่สุดในอันดับต้นๆ เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อไปธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีผู้เดินทางติดต่อธุรกิจกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47) ที่ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และแน่นอน ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจยังไม่ชอบอาการเจ็ทแล็ก (ร้อยละ 35) และการเข้าแถวที่จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 34) เช่นกัน แม้ว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นสิ่งที่ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจทั่วโลกต่างรู้สึกเช่นเดียวกัน แต่ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวเยอรมันกลับไม่ชอบการเข้าแถวที่จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด (ร้อยละ 42) ในขณะที่ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวจีนค่อนข้างเข้าใจความจำเป็นนี้ โดยมีเพียง 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) ที่มองว่าการเข้าแถวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ

ปัญหาเมื่อเดินทางไปถึง

การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเปรียบเสมือนการผจญภัยสำหรับผู้เดินทางพักผ่อน แต่สำหรับผู้เดินทางทริปธุรกิจแล้ว ความคิดเห็นกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยงานวิจัยนี้ได้เผยให้เห็นว่าความกังวลไม่ได้สิ้นสุดเพียงที่สนามบิน โดยผู้เดินทางกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 26) ต่างรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคด้านภาษาเมื่อเดินทางถึงที่หมาย และผู้เดินทาง 1 ใน 5 ต่างรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย (ร้อยละ 20) และมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ (ร้อยละ 17) ผู้เดินทางชาวญี่ปุ่นกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคด้านภาษามากที่สุด โดยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 45) ที่กล่าวว่ารู้สึกกังวลกับเรื่องดังกล่าว และแม้ว่าผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวจีนจะไม่กังวลมากนักเกี่ยวกับการเข้าแถวที่สนามบิน แต่กลับกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติในประเทศที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจมากกว่าผู้เดินทางจากประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 37)

การเดินทางคนเดียว

แม้ว่าการเดินทางติดต่อธุรกิจอาจเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและมาพร้อมโอกาสจำนวนมาก แต่บางครั้งกลับทำให้รู้สึกเหงา ผู้ตอบแบบสอบถามหลายท่านต่างระบุว่ารู้สึกคิดถึงครอบครัว เพื่อน และการใช้ชีวิตที่บ้าน (ร้อยละ 34) อันที่จริง ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวอเมริกันกว่า 1 ใน 3 ต่างกล่าวว่าหนึ่งในสิ่งที่ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศคือ การที่ต้องห่างจากครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก (ร้อยละ 38)

ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจกว่า 1 ใน 10 (ร้อยละ 12) นับเป็นผู้เดินทางที่น่าเห็นใจ โดยในแต่ละวันผู้เดินทางเหล่านี้ใช้เวลากับตัวเองในที่พักน้อยกว่า 5 ชั่วโมงขณะที่เดินทางติดต่อธุรกิจ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจในต่างประเทศมักใช้เวลากับตัวเอง 8.9 ชั่วโมงในแต่ละวัน (รวมเวลานอนพักผ่อน) และน่าจะด้วยเหตุนี้ ซึ่งตรงข้ามกับที่เคยเข้าใจกัน ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจหลายท่านจึงยินดีที่จะพักร่วมห้องกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างการเดินทางติดต่อธุรกิจ โดยผู้เดินทางกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ระบุว่าจะพักร่วมห้องกับเพื่อนร่วมงานหากสนิทกันอยู่แล้ว ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวจีนยอมรับการพักร่วมห้องกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างเดินทางติดต่อธุรกิจมากที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 8 ที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้ ในทางกลับกันผู้เดินทางติดต่อธุรกิจชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลับไม่ยอมรับเรื่องนี้ โดยมีเกินครึ่ง (ร้อยละ 57) ที่กล่าวว่ายอมรับไมได้

นางริบซี่ บานดัวร์เลียน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Booking.com เพื่อธุรกิจ ได้แสดงความเห็นว่า
“แม้ว่าการเดินทางติดต่อธุรกิจจะมีข้อดีจำนวนมาก เช่น มีโอกาสได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ และได้พบปะเพื่อนร่วมงาน แต่การเดินทางอาจเป็นอุปสรรคได้ การเข้าแถวที่สนามบินและความล่าช้าของเที่ยวบิน ที่พักซึ่งไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน และการไม่มีเวลาส่วนตัวต่างสามารถเพิ่มความเครียดให้กับผู้เดินทางโดยไม่จำเป็น Booking.com สำหรับการเดินทางติดต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถจองที่พักได้อย่างสะดวกและมีข้อมูลจำเป็นต่างๆ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี และอาหารเช้าสุดหรู สามารถบรรเทาความเครียดและความกังวลเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางติดต่อธุรกิจธุรกิจที่น่าจดจำอย่างแท้จริง”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.