Business Marketing Expo 2016 ครั้งแรกในประเทศไทยกับเวทียกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาด เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและกำเนิดไอเดียใหม่

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.)

บริษัท แกรนด์ เอ็กซิบิชัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด เดินหน้าจัดเวทีกลางด้านการตลาดระดับอาเซียน Business Marketing Expo 2016 หรือ BMX 2016 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบริการการตลาดมืออาชีพ สร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2559 ณ เพลนนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ( QSNCC ) โดยคาดมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทจากทั้งไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมจะมานำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้า และบริการด้านการตลาด มาให้คุณได้เลือกสรรบนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 5,000 ตารางเมตร และผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

การตลาดนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยทุกวันนี้พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนมีลักษณะและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก นอกจากเทคโนโลยีจะมีบทบาทในแง่ของการรับข่าวสารแล้วยังส่งผลไปถึงการดำเนินการทางการตลาดและธุรกิจที่จะต้องสรรหา คัดเลือกและวางแผนการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ

งาน Business Marketing Expo 2016 หรือฺ BMX 2016 จะเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดระดับนานาชาติซึ่งเวทีกลางสำหรับการพบปะและพูดคุยสำหรับนักการตลาดชั้นนำ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและกำเนิดไอเดียใหม่ เป็นงานแรกในเมืองไทยที่เป็นเวทีกลางสำหรับนักการตลาดและนักธุรกิจในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน ที่ท่านจะพบกับผู้ให้บริการทางด้านการตลาดมากกว่า 200 บนพื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า 5,000 ตารางเมตร ที่นักการตลาดมืออาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นหาแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มนักการตลาดชั้นนำกว่า 5,000 รายที่มีอำนาจในการติดสินใจ

โดย BMX 2016 ยังมีเต็มไปด้วยกิจกรรมเพื่อนักการตลาดชั้นนำอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการประชุมสัมมนาสุดพิเศษเพื่อมอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแนวใหม่ รวมไปถึงแคมเปญสำคัญที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าท่านจะได้พบกับกลุ่มผู้ซื้อหลักภายใต้ชื่อ “โครงการจับคู่ทางธุรกิจ” เพื่อตอกย้ำจุดมุ่งหมายหลักของผู้จัดงานที่อยากจะผลักดันใน BMX 2016 เป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง โดยที่กลุ่มผู้ขายสามารถพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหรือนักการตลาดชั้นนำกว่า 5,000 รายจากทั่วภูมิภาคอาเซียนได้ตลอด 3 วันของการจัดงาน

ในงานนี้กลุ่มผู้ให้บริการทางการตลาดจะมีโอกาสในการสร้างยอดขาย เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของท่านให้กับวงการการตลาดได้รับรู้และท้ายที่สุดงาน BMX 2016 จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจของท่านอีกด้วย

สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเข้าร่วมชมงาน กรุณาติดต่อ 02-703-1991 อีเมล์ info@grandex.co.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/businessmarketingexpo
บริษัท แกรนด์ เอ็กซิบิชัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด เดินหน้าจัดเวทีกลางด้านการตลาดระดับอาเซียน Business Marketing Expo 2016 หรือ BMX 2016 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบริการการตลาดมืออาชีพ สร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2559 ณ เพลนนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ( QSNCC ) โดยคาดมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทจากทั้งไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมจะมานำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้า และบริการด้านการตลาด มาให้คุณได้เลือกสรรบนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 5,000 ตารางเมตร และผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

การตลาดนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยทุกวันนี้พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนมีลักษณะและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก นอกจากเทคโนโลยีจะมีบทบาทในแง่ของการรับข่าวสารแล้วยังส่งผลไปถึงการดำเนินการทางการตลาดและธุรกิจที่จะต้องสรรหา คัดเลือกและวางแผนการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ

งาน Business Marketing Expo 2016 หรือฺ BMX 2016 จะเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดระดับนานาชาติซึ่งเวทีกลางสำหรับการพบปะและพูดคุยสำหรับนักการตลาดชั้นนำ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและกำเนิดไอเดียใหม่ เป็นงานแรกในเมืองไทยที่เป็นเวทีกลางสำหรับนักการตลาดและนักธุรกิจในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน ที่ท่านจะพบกับผู้ให้บริการทางด้านการตลาดมากกว่า 200 บนพื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า 5,000 ตารางเมตร ที่นักการตลาดมืออาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นหาแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มนักการตลาดชั้นนำกว่า 5,000 รายที่มีอำนาจในการติดสินใจ

โดย BMX 2016 ยังมีเต็มไปด้วยกิจกรรมเพื่อนักการตลาดชั้นนำอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการประชุมสัมมนาสุดพิเศษเพื่อมอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแนวใหม่ รวมไปถึงแคมเปญสำคัญที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าท่านจะได้พบกับกลุ่มผู้ซื้อหลักภายใต้ชื่อ “โครงการจับคู่ทางธุรกิจ” เพื่อตอกย้ำจุดมุ่งหมายหลักของผู้จัดงานที่อยากจะผลักดันใน BMX 2016 เป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง โดยที่กลุ่มผู้ขายสามารถพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหรือนักการตลาดชั้นนำกว่า 5,000 รายจากทั่วภูมิภาคอาเซียนได้ตลอด 3 วันของการจัดงาน

ในงานนี้กลุ่มผู้ให้บริการทางการตลาดจะมีโอกาสในการสร้างยอดขาย เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของท่านให้กับวงการการตลาดได้รับรู้และท้ายที่สุดงาน BMX 2016 จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจของท่านอีกด้วย

สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเข้าร่วมชมงาน กรุณาติดต่อ 02-703-1991 อีเมล์ info@grandex.co.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/businessmarketingexpo

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.