CAT รับรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award

CAT-28

CAT รับรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award

CAT โชว์ศักยภาพ รับรางวัลระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการโทรคมนาคม เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกครั้ง เมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับมอบรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ด้านการส่งมอบบริการทันใจให้กับลูกค้า จาก นายฮิโรสุ มัตสุโมโต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ NTT Communications Corporation ในการประชุม Arcstar Carrier Forum 2015 (ACF 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา NTT Communications Corporation ได้จัดการประชุม Arcstar Carrier Forum ขึ้น โดยมีพันธมิตรเครือข่ายจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ในการพัฒนาบริการจัดการเครือข่าย แบรนด์ Arcstar ให้แก่บริษัทหรือองค์กรข้ามชาติ และในการประชุม ACF เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา หัวข้อหลักในการประชุมได้แก่เรื่อง การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยผู้ร่วมประชุมได้ประเมินแนวทางปรับปรุงคุณภาพในแง่ของแผนงาน การวางหลักเกณฑ์ การดำเนินการและการบำรุงรักษาเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งในวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยการศึกษากระบวนการและดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของแต่ละราย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น โดย NTT Communications Corporation ได้วางKPI ที่บริษัทประเมินว่าสำคัญที่สุดและนำเสนอรางวัลสำหรับการปฏิบัติและการบรรลุผลที่โดดเด่นในด้านการยกระดับคุณภาพ จนเป็นที่มาของรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับในปีนี้ โดยรางวัลดังกล่าวได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่สามารถเชื่อมโยงวงจรให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนด จากพันธมิตรร่วมให้บริการกับ NTT Communications Corporation ทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า 22 ราย

นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูลบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลกล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เราจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถรักษาส่วนครองตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาด ซึ่งเราเน้นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการที่ดีทีสุดสำหรับลูกค้า ตั้งแต่การติดตั้งเชื่อมโยงวงจรไปจนถึงบริการ หลังการขาย โดยรางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ที่ CAT ได้รับในครั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการพิจารณาว่า เราสามารถบริหารจัดการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศให้กับลูกค้าด้วยระยะเวลาเร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น”

ข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์ บริษัท สตูดิโอ แมงโก้ จำกัด
ปัฏ ปรีชาพานิช (แกะ) 089-152-5768
จิระภัทร์ หอมสนิท (ซี) 085-796-0976

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.