การศึกษา

CIM เผยความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยบำบัดต้านภัยฝุ่น

CIM เผยความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยบำบัดต้านภัยฝุ่น

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมสร้างความรู้ “ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก” Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ คุณอากาศ วสิกชาติ ต่อด้วยหัวข้อ “ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว” แผนไทยนายทองเอกตัวจริง..แก้ได้ โดย พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และ รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล จากนั้นเป็นหัวข้อ 5 สารโฮมีโอพาธีย์ บำบัดพิษฝุ่น และโอมีโอพาธีย์ หลักการใช้และติดตามอาการ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ต่อด้วย “พ่อแม่ตื่นรู้ สู้ภัยฝุ่น ดูแลลูกด้วยอาหาร พฤติกรรมสร้างเครือข่าย Wellness Community โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุลโดยงานนี้มีบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างคึกคัก จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา! ม.ศรีปทุม จัดอบรมการสร้างคิวอาร์โค๊ต คณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา! ม.ศรีปทุม จัดอบรมการสร้างคิวอาร์โค๊ต คณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรม QR Code ให้กับคณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โดย อาจารย์มืออาชีพ ดร.วรสรวง ดวงจินดา อาจารย์ต้นแบบ ด้าน Technology Enhanced Learning (ควอท.) คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม QR Code ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ต้นแบบ ด้านTechnology Enhanced Learning ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จำนวน 16 คน เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง QR Code ในรูปแบบต่างๆในการนำกับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้! เด็ก SPU สู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ “Start Your Way” New S-Curve

3 หลักสูตรดัง ม.ศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้จับมือ เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หวังผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รองรับตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ดร.สรพล บูรณกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ จับมือร่วมกันบูรณาการการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม “Start Your Way” New S-Curve” ติดอาวุธทางความคิด ผลิตบัณฑิตในอุดมคติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาบัณฑิตในอุดมคติ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คณบดีทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมให้แง่คิดดีๆเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 600 คน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าว ความตอนหนึ่งว่า ”หัวใจของการเรียนคือการประยุกต์ นำความรู้ในชั้นเรียนปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสภาวะทางธุรกิจได้”,ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวความตอนหนึ่งว่า […]

จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษา Asian College of Teachers

จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษา Asian College of Teachers

แผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจาก Asian College of Teachers ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ International TEFL Certificate และ International School Experience Program in Thailand ในหัวข้อ How to Apply Multiple Intelligences in English Teaching for Kindergarten ให้กับคณะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำ Theory of Multiple Intelligence ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงแรม JL Bangkok เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

CADT DPU ชวนน้องๆร่วมโครงการ YOUTH FLYING CLUB

CADT DPU ชวนน้องๆร่วมโครงการ YOUTH FLYING CLUB

โอกาสมาแล้วสำหรับน้องๆ อายุ 13-18 ปีที่ชื่นชอบและสนใจอาชีพด้านการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Youth Flying Club คลับสำหรับเยาวชนคนการบิน จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการบินเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มด้านการออกแบบอากาศยานเบื้องต้นแก่เยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนการศึกษาในอนาคต ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครออนไลน์ทางคิวอาร์โค้ด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 061-863-7991 หรือ Line: @daa_dpu

มจพ. MOU พร้อมเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ “นักบินพาณิชย์ตรี”

มจพ.  MOU พร้อมเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ “นักบินพาณิชย์ตรี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ร่วมกัน โดยนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตรปกติ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น เช่น ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ควบคู่กันไป ต้องมีนักศึกษาในแต่ละรุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี […]

‘THE GREAT INDIA EDUCATION FAIR’ GIVES EASY ACCESS TO EDUCATION IN INDIA

‘THE GREAT INDIA EDUCATION FAIR’ GIVES EASY ACCESS TO EDUCATION IN INDIA

February, 2019, Bangkok – Educators from India’s top residential schools, universities, colleges and English learning centres are meeting students and parents in Thailand on the 16th & 17th of February (Sat-Sun) for “The Great India Education Fair” in Bangkok. In its twelfth successful year, the informative two-day event is being held on the weekend of […]

เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 และโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018

เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 และโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018 ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สมเกียรติ สรรคพงษ์ (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดิลก คุณดิลก (ที่สี่จากขวา) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนทศไทย สมเจตน์ สินธุอัสว์ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานองค์กรความยั่งยืน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ที่สองจากซ้าย) […]

Photo release of the press conference the SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

Photo release of the press conference  the SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

Bangkok, Thailand, 13 February 2019 – Paron Israsena Na Ayudhya, Director of Sasin School of Management, presided over the press conference to launch the SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019, Asia’s only global postgraduate start-up competition. The annual startup competition, which will promote Scaling Impact Through Innovation, will be held on February 21st through […]

งานแนะแนวการศึกษาอินเดียที่ดีที่สุดแหงปี เปิดประตูการศึกษาสู่ประเทศอินเดีย

งานแนะแนวการศึกษาอินเดียที่ดีที่สุดแหงปี เปิดประตูการศึกษาสู่ประเทศอินเดีย

กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ – กูรูด้านการศึกษาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอินเดีย พร้อมแล้วที่จะมาเปิดโลกแห่งการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในประเทศไทย ในงานแนะแนวการศึกษาอินเดีย ‘The Great India Education Fair’ วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์นี้ กลับมาอีกครั้ง ‘The Great India Education Fair’ ปีที่ 12 กับงานแนะแนวการศึกษาอินเดียที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูล 2 วันเต็ม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยแต่ละปีมีผู้สนใจตบเท้าเข้าร่วมงานนับพันคน ทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาในอินเดียมากมาย งานแนะแนวการศึกษาอินเดียในปีนี้ จะมีสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดจากทั่วอินเดียเข้าร่วมกว่า 50 สถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอินเดียในด้านการศึกษาต่อ […]

1 2 3 434