การศึกษา

การป้องกันข้อร้องเรียน

การป้องกันข้อร้องเรียน

การป้องกันข้อร้องเรียน เทคนิคและวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันข้อร้องเรียน ทำได้โดยการเตรียมความพร้อมการบริการก่อนที่ลูกค้าจะมารับบริการ ให้บริการที่ดีเลิศในขณะลูกค้ามาใช้บริการ รวมทั้งบริการหลังการขายให้ดีเช่นเดียวกันกับบริการที่ลูกค้าเคยได้รับมาก่อนการเป็นลูกค้า 1.เตรียมพร้อมบริการ 1.1 เตรียมสินค้า เตรียมการบริการ 1.2 เตรียมความรู้ ความสามารถ 1.3 ประสานงานให้ดี 1.4 สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 1.5 หาปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 1.6 หากเกิดปัญหาแล้ว ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 2. ขณะบริการ 2.1 บริการให้ดีตั้งใจเต็มที่ 2.2 หาความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน 2.3 ใช้จิตวิทยากับลูกค้า 2.4 สื่อสารกับลูกค้าอย่างละเอียด 2.5 สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า 2.6 บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ 3. บริการหลังการขาย 3.1 ติดตามผลการใช้งาน 3.2 หาข้อดีและปัญหาสินค้า 3.3 ป้องกันปัญหา 3.4 การบำรุงรักษา 3.5 แนะนำสินค้าใหม่ Cr.หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร […]

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30เม.ย. 63

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามข้อที่ 15 ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในส่วนของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ขยายระยะเวลาการปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ […]

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ  ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ #Dek63 #Tcas #GATPAT #Onet #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ทุนSPUโควตา

Regent’s International School Bangkok and Manhattan Catering donate 150 food packs and 100 bottles of drinking water to the Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute

Regent’s International School Bangkok and Manhattan Catering donate 150 food packs and 100 bottles of drinking water to the Bamrasnaradura Infectious Diseases  Institute

Academic and support staff and students at Regent’s International School Bangkok have donated 150 food packs and 100 bottles of drinking water to the Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. As a Round Square school, Regent’s places a high priority on service to others. Regent’s would like to support the medical staff who are working so hard […]

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ และบริษัทบริการจัดทำอาหารแมนแฮตตันบริจาคอาหารจำนวน 150 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 ขวดให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ และบริษัทบริการจัดทำอาหารแมนแฮตตันบริจาคอาหารจำนวน 150 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 ขวดให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

เมื่อเร็วๆ นี้คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับบริษัทบริการจัดทำอาหารแมนแฮตตันได้บริจาคอาหารจำนวน 150 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 ขวดส่งมอบให้แก่สถาบันบำราศนราดูร โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ หนึ่งในโรงเรียนภายใต้องค์กรราวด์สแควร์ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม และส่งกำลังใจให้แก่บุคคลากรด้านการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

หลักสูตร “การบริหารภัตตาคาร” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตร “การบริหารภัตตาคาร” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

การบริหารร้านอาหารที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การให้บริการลูกค้า การเทรนพนักงาน การจัดการสต๊อกอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารภัตตาคาร และร้านอาหารเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ และถึงแม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของร้าน ความสวยงามของสถานที่ รสชาติ การบริการ รวมถึงหน้าตาของอาหาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จ แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด! หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจในทุกมิติของการบริหารจัดการภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและรักษาความสำเร็จนั้นได้อย่างยั่งยื่นและนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมีระบบ วิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาหาร จึงได้จัดหลักสูตร “การบริหารภัตตาคาร” นี้ขึ้นมา โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจกลุ่มลูกค้า และกำลังซื้อ การพัฒนาวางแผนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนอาหาร และการตั้งราคาขาย การจัดวางกำลังคนให้เหมาะกับขนาดร้าน ต้นทุนคน การบริหารลูกค้าภายในและภายนอก การสั่งสินค้าและการรับสินค้า การควบคุมคุณภาพอาหารและต้นทุน สิ่งที่ต้องทำในการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน การทำ inventory การเพิ่มยอดขาย การเซ็ทระบบการเงินในร้าน การควบคุมเงินสด และบริหารเงินสดย่อย การลงค่าใช้จ่าย รู้จักการใช้งานเครื่อง POS งบประมาณค่าส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กร ที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร […]

ETS เปิดสอบ TOEFL iBT(R) Test และ GRE(R) General Test จากที่บ้าน รับมือไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก

การสอบจากที่บ้านเป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย ยืดหยุ่น และปลอดภัย ในขณะที่ศูนย์สอบต่าง ๆ ปิดทำการ ETS ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการเรียนการสอนและการวัดผลทางการศึกษา เปิดตัวโซลูชันรองรับการสอบจากที่บ้าน TOEFL iBT(R) Special Home Edition และ GRE(R) General Test สำหรับผู้สอบทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยโซลูชันดังกล่าวใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ใน 9 ประเทศและเขตปกครอง ตอนนี้ โซลูชันดังกล่าวใช้งานได้ทุกที่ที่ปกติสอบ TOEFL iBT Test และ GRE General Test ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในจีนแผ่นดินใหญ่และอิหร่าน โดยในจีนแผ่นดินใหญ่ ETS กำลังประสานงานกับสำนักงานกำกับดูแลการสอบแห่งชาติ (NEEA) เพื่อช่วยเหลือผู้สอบที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการสอบ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวันสอบเมื่อสามารถกลับมาจัดสอบได้ตามปกติ ส่วนในอิหร่าน ETS กำลังจะเปิดให้สอบจากที่บ้านโดยเร็วที่สุด การสอบจากที่บ้านจะใช้เทคโนโลยี AI และระบบผู้คุมสอบออนไลน์จากทางไกล ProctorU(R) ขณะที่เนื้อหา รูปแบบ การให้คะแนน และค่าสมัครสอบ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการสอบจากที่บ้านและการสอบที่ศูนย์สอบ […]

ส.ก.ธ. มอบ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้ สพม.1

ส.ก.ธ. มอบ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้ สพม.1

ส.ก.ธ. มอบ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้ สพม.1 นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และนางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ,ครู บุคลาการทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครองฯ นำหน้ากาก Face Shield จำนวน 500 อัน ส่งมอบ สพม.1 โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริจาคให้กับ รพ.ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 http://www.sk-thonburi.ac.th/

วางแผง (ออนไลน์) แล้ว!!!!! สารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ฉบับที่ 37

วางแผง (ออนไลน์) แล้ว!!!!! สารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ฉบับที่ 37

วางแผง (ออนไลน์) แล้ว!!!!! สารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 พบกับคอลัมน์สุดพิเศษ “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” และเพลิดเพลินกับเรื่องราวของเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด พร้อมอัปเดตผลิตภัณฑ์เหรียญที่น่าสนใจ สามารถอ่านสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในรูปแบบดิจิทัล ได้ที่http://emuseum.treasury.go.th/more_news.php?cid=12 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2282 0236 ต่อ 7101

SPU ซัมเมอร์นี้มีเฮ!!! #Dek63 เรียนต่อที่ไหนดี ?

SPU ซัมเมอร์นี้มีเฮ!!!  #Dek63 เรียนต่อที่ไหนดี ?

จัดไป! เดือนเมษาหน้าร้อน SPU ป๋ามาก..ขยายให้ทุนSPUโควตา #Dek63 สูงสุด 15,000 บาท* สมัครและลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota63 วันนี้ – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น!! *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยศรีปทุม : โทร. 0614205641-4 www.spu.ac.th #Dek63 #Tcas #GATPAT #Onet #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ทุนSPUโควตา15,000 #ศรีปทุมป๋ามาก

1 2 3 607