สุขภาพ การแพทย์ ความงาม

ตรวจหา “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ใช้เลือดเพียง 1 ml.

ตรวจหา “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ใช้เลือดเพียง 1 ml.

โรคภูมิแพ้อาหารแฝง คืออะไร? เหมือนกับการแพ้อาหารไหม ตอบได้เลยว่าไม่! การแพ้อาหารทั่วไป อาจจะมีอาการแบบเฉียบพลัน หรือเว้นระยะไม่นานหลังจากการกินอาหารมื้อนั้นๆ แต่ โรคภูมิแพ้อาหารแฝง จะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นเลย แต่จะค่อยแฝงตัวแบบเงียบๆ เป็นภัยคุกคามเล็กๆ รอเวลาที่จะเป็นมหากาพย์การพังของร่างกาย โรคนี้ถูกแบ่งไว้ 2 ชนิด คือ เกิดอาการแพ้ทันที และ ชนิดไม่เฉียบพลัน เพราะจะเป็นมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินอาหารของแต่ละคน บางคนเป็นน้อยได้รับผลกระทบนิดหน่อย บางคนเป็นมาก ถึงขั้นเรื้อรังกันเลยก็มี โดยอาหารที่เรากินเข้าไปเข้าไปสะสม แล้วไปกระตุ้น อิมมูโนโกลบูลินชนิด จี (IgG)Immunoglobulin เมื่อเรารับประทานอาหารแบบเดิมๆ วนเวียนซ้ำๆอยู่เรื่อย ๆ ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิมๆ สะสมไว้แล้วไปกระตุ้น IgG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ จนมีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดให้หมดออกไปได้ แล้วเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อของเราเอง เพราะคิดว่าเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแล้วค่อย ๆ ไปกระตุ้นให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้อาหารแฝงแบบหลีกเลี่ยงยังไงก็ไม่พ้นและสามารถเป็นได้ในหลายๆ ระบบในร่างกาย ทั้ง ระบบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ หรือส่วนอื่นๆขึ้นอยู่กับว่าเป็นอวัยวะส่วนไหนที่ถูกทำลายและหาสาเหตุที่เกิดโรคไม่ได้ คุณกำลังมี…อาการเหล่านี้ กวนใจคุณอยู่หรือเปล่า คุณเชื่อไหม…อาหารที่คุณรับประทานอยู่ทุกวันเป็นสาเหตุของอาการเหล่านี้…ท้องอืด ท้องผูก ท้องเฟ้อ รู้สึกอึดอัดจากลมและแก๊สในกระเพาะ ปวดท้อง ท้องเสีย […]

รพ.สุขุมวิท จัดงานสัมมนา“ทำอย่างไร … เมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ”

รพ.สุขุมวิท จัดงานสัมมนา“ทำอย่างไร … เมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ”

โรงพยาบาลสุขุมวิท ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำอย่างไร … เมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ” โดย นพ .อภิชัย โภคาวัฒนา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ และหลอดเลือด เฉพาะทางหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณลาน ชั้น 2A ของโรงพยาบาล สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยงานสื่อสารการตลาด 02-391-0011 ต่อ 858 – 861

อาการสังเกต “มะเร็งผิวหนัง” ก่อนลุกลาม

อาการสังเกต “มะเร็งผิวหนัง” ก่อนลุกลาม

การวินิจฉัย “โรคมะเร็งผิวหนัง” จะต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ในจุดที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนัง โดยพยาธิแพทย์ แต่เราก็สามารถค้นหามะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตสัญญาณอันตรายดังนี้ครับ… ✔️ มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ ✔️ ก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกได้ง่าย ✔️ มีแผลเรื้อรังบนผิวหนังที่รักษาไม่หาย ✔️ มีแผลใหม่เกิดบนแผลเป็น หรือแผลไฟไหม้เดิม ✔️ รอยโรคบริเวณแผลเดิมมีสีดำหรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจน และมีแผลเกิดขึ้น ✔️ ไฝมีรูปร่าง สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีแผล เลือดออก โดยเฉพาะไฝที่ตำแหน่งมือ เท้าและเล็บ ✔️ พบผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังนั้นๆ บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรก ดังนั้นการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของตัวเราเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์อ่านฉลาก ลดโซเดียมในอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20moved.) อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง พร้อมประกาศจุดยืนในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (13 กันยายน 2562) ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ภาวะโภชนาการเกินของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มในปริมาณที่มากเกินพอ จึงส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลงร้อยละ 30 ของประชากรที่บริโภคเกลือหรือโซเดียม ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย […]

เสวนา“ขาสวย..ไร้เส้น” ที่ยันฮี

เสวนา“ขาสวย..ไร้เส้น” ที่ยันฮี

รพ.ยันฮี ขอเชิญคนรักสุขภาพและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเสวนา ” ขาสวย…ไร้เส้น ” โดยนพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ หัวหน้าศูนย์เส้นเลือดขอดและแพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยศาสตร์(เส้นเลือดขอด) ที่ให้เกียรติมาพูดคุยและตอบคำถามน่ารู้ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.30 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอินเตอร์ 3 รพ.ยันฮี ภายในงานจะมีการมอบรางวัลบัตรกำนัลและของรางวัลพิเศษสาหรับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน พร้อมส่วนลดอีกมากมายที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 20 กันยายนนี้ ที่ https://bit.ly/2ZpToBN หรือ โทร 02-879-0300 ต่อ 57979 ติดต่อสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 879 0300 ต่อ 10145

Kylaz แบรนด์สกินแคร์น้องใหม่จากสิงคโปร์ เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

Kylaz แบรนด์สกินแคร์น้องใหม่จากสิงคโปร์ เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

Kylaz แบรนด์สกินแคร์น้องใหม่จากสิงคโปร์ เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย นวัตกรรมสุดล้ำในการดูแลรักษาสิวได้ง่ายๆ จบครบใน 3 ขั้นตอน กรุงเทพฯ, 12 กันยายน 2562 — Kylaz (ไคลาซ) แบรนด์สกินแคร์น้องใหม่จากประเทศสิงคโปร์จัดงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย ดึงเอาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วเอเชียมาร่วมงาน พร้อมโชว์ผลลัพธ์สุดอัศจรรย์หลังการใช้งานจริง ณ แวร์เฮ้าส์ 30 ถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา Kylaz (ไคลาซ) เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาสิวได้อย่างล้ำลึก ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามระดับโลกจาก JYSK Group ด้วยนวัตกรรมดูแลปัญหาสิวอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ รักษาจากต้นเหตุอย่างด้วย 3 ขั้นตอนการรักษาเฉพาะตัว; Correct-รักษา, protect- ปกป้อง และ Prevent- ป้องกัน ถือเป็นตัวช่วยรักษาสิวรูปแบบใหม่ ที่ช่วยปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวได้ในระยะยาว โดยผลิตภัณฑ์ของ Kylaz ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลักที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสิวทุกประภท ด้วยส่วนผสม 16 อย่าง นำเสนอวิธีการรักษาสิวแบบองค์รวม ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ […]

อยากหน้าเรียว ฉีดโบท็อกซ์ ที่ไหนก็ได้หรือ ?

อยากหน้าเรียว ฉีดโบท็อกซ์ ที่ไหนก็ได้หรือ ?

อยากหน้าเรียว ฉีดโบท็อกซ์ ที่ไหนก็ได้หรือ ? โบท็อกซ์เหมือนกัน แต่ฉีดโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าที่ BSL ไม่เหมือนที่อื่น #ปรับรูปหน้า ให้ดูเรียวขึ้น สาวๆ หนุ่มๆ หลายคนก็ต้องนึกถึงการ #ฉีดโบท็อกซ์ลดกรามเพื่อหน้าเรียว ซึ่งกำลังฮิต เป็นที่นิยมอย่างมาก อยากหน้าเรียว แต่อย่าลืมว่า รูปหน้าของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน บางคน #หน้ากลม #หน้าเหลี่ยม #โหนกแก้มใหญ่ #หน้าตอบ แต่ต้องการปรับรูปหน้าให้หน้าดูเรียวขึ้น ดังนั้นคุณหมอจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบรูปหน้าของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ให้ออกมาไม่เหมือนกัน “แต่เป็นตัวของตัวเอง” ที่เหมาะและเข้ากับรูปหน้าเดิมให้สวย แบบเป็นธรรมชาติ และนี่คือ สิ่งที่ #BSLClinic ให้ความสำคัญคือ การออกแบบรูปหน้าให้คนไข้แต่ละคนออกมาไม่เหมือนกัน ด้วยเทคนิค แต่เป็นความสวย ความดูดีที่เป็นแบบฉบับของตัวคุณเอง เผยเทคนิคการฉีดโบท็อกซ์ “ปรับรูปหน้า” เพื่อให้คุณสวย ไม่เหมือนคนอื่น มีเสน่ห์ในแบบที่เป็นคุณ สำหรับคนที่โหนกแก้มใหญ่ คุณหมอจะฉีดโบท็อกซ์ตรงตำแหน่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อโหนกแก้มมีขนาดเล็กลง และจะไม่ทำให้โหนกแก้มดูสูงขึ้น รูปหน้าจึงดูเรียวมนขึ้น สำหรับคนที่หน้าเหลี่ยม กรามใหญ่ ปัญหานี้จะทำให้ใบหน้าดูดุ ดูเข็มแข็งเหมือนผู้ชาย เปลี่ยนให้รูปหน้าที่ดูมนเรียวขึ้น คุณหมอจะฉีดตำแหน่งที่กล้ามเนื้อกรามโดยตรง […]

Menarini ประกาศแต่งตั้ง Elcin Barker Ergun เป็นซีอีโอ

Menarini ประกาศแต่งตั้ง Elcin Barker Ergun เป็นซีอีโอ

คณะกรรมการบริษัท Menarini Group ได้แต่งตั้ง Mrs. Elcin Barker Ergun เป็นซีอีโอของ Menarini Group “Elcin Barker Ergun เข้ามาเสริมทีม Menarini ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสานต่อนโยบายการเติบโตทั้งทางภูมิศาสตร์และด้านการบำบัดรักษา” คุณ Eric Cornut ประธานคณะกรรมการของ Menarini กล่าว คุณ Elcin Barker Ergun กล่าวว่า “Menarini เป็นบริษัทที่ได้รับการชื่นชมในระดับโลกทั้งในเรื่องพลวัตของตลาดและการให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับ Menarini และมีส่วนสนับสนุนการคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขับเคลื่อนแผนการขยายธุรกิจทั่วโลกของเราต่อไป” “การเข้ามาของคุณ Elcin Barker Ergun ทำให้แผนงานที่เราได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนสำเร็จสมบูรณ์ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการให้แข็งแกร่งขึ้น และทำให้บริษัทมีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อเร่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจ” Lucia และ Alberto Giovanni Aleotti กล่าว หลังจากทำงานในวงการเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์มา 8 ปี คุณ Elcin Barker Ergun […]

หิด โรคผิวหนังใกล้ตัว

หิด โรคผิวหนังใกล้ตัว

ใครที่มักมีอาการคันบริเวณผิวหนัง ง่ามมือ หรือบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย คุณอาจกำลังเสี่ยงเป็น“โรคหิด” อยู่ก็ได้นะครับ “หิด” สามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคหิด เช่น สัมผัสผิวหนังโดยตรง สัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ที่นอน และมักพบว่าเป็นกันทั้งครอบครัว หรือมักจะระบาดอยู่ในชุมชน ที่มีคนอยู่หนาแน่น… โรคหิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการติดเชื้อไร ซึ่งมีขนาดเล็กมากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยหลังจากที่ได้รับเชื้อ หิดตัวเมียจะหาที่ที่เหมาะสมตามผิวหนังของเราเพื่อวางไข่ และใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ในการฟักตัวและจะโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ อาการของโรค คือเป็นผื่น และคันมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืน ซึ่งจะเกิดหลังจากติดเชื้อประมาณ 2 สัปดาห์ ผื่นมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มแดง มักพบกระจายไปทั่วตัว บริเวณที่พบได้บ่อย คือ ง่ามมือ ง่ามเท้า ข้อพับ รักแร้ อวัยวะเพศ รอบสะดือและก้น ในเด็กอาจพบผื่นที่บริเวณใบหน้าและศีรษะได้ หิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งหากเป็นแล้วต้องรักษาคนใกล้ชิดที่อยู่บ้านเดียวกันด้วย โดยการใช้ครีม โลชั่น หรือยาขี้ผึ้ง ทาผิวหนัง หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง การทายาไม่ได้ผล หรือลุกลามแพร่กระจายมากขึ้น […]

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ดึงญาญ่า อุรัสยา” นั่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ จับมือเซเลบริตี้ไอคอนสาวเก่งร่วมแคมเปญส่งเสริมสุขภาพหญิง

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ดึงญาญ่า อุรัสยา” นั่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ จับมือเซเลบริตี้ไอคอนสาวเก่งร่วมแคมเปญส่งเสริมสุขภาพหญิง

ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดจาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก นำทีมเซเลบริตี้ไอคอนสาวเก่งจากหลากหลายบทบาทอาชีพ อาทิ ผึ้ง-สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เด่นใจ มุกดาพฤฒิกุล, เชอร์รี่ – พิมพ์ชยา พีระสนิทวงศ์ ร่วมแคมเปญ “Women Empowered” สร้างแรงบันดาลใจ ชวนผู้หญิงใส่ใจสุขภาพ ชวนสาวๆ ร่วมปล่อยพลัง วิ่งเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี กับโครงการ BDMS Wellness Clinic Virtual Run “Women Empowered” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเพื่อโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก มร. เรมอนด์ ฌอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเซเลบริตี้หญิงใส่ใจสุขภาพเข้าร่วมงาน อาทิ โอบอุ้ม-รัสรินทร์ […]

1 2 3 260