สุขภาพ การแพทย์ ความงาม

การติดเชื้อ HPV สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก

การติดเชื้อ HPV สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก

จากสถิติพบว่าผู้หญิงถึงประมาณร้อยละ 80 ติดเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยไวรัสตัวนี้จะใช้เวลาเฉลี่ยราว 5 – 10 ปีในการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อปากมดลูกปกติให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่พบได้ในผู้หญิงวัย 30 – 55 ปี เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญที่สุดได้แก่ ไวรัส HPV ซึ่งพบว่าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 99.7% มีเชื้อร้ายชนิดนี้อยู่ ไวรัส HPV ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนั่นก็คือ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและเปลี่ยนคู่นอนหลายคน รวมถึงการไม่รักษาสุขอนามัยบริเวณจุดซ่อนเร้นหรืออวัยวะเพศของสามี การอักเสบและมีแผลที่ปากมดลูกแล้วปล่อยไว้โดยไม่รักษาก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นกันครับ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิดปกติที่มดลูกจนกลายเป็นมะเร็ง ต้องใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆ หมอแนะนำว่าผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หากผลการตรวจเป็นปกติก็สามารถเว้นระยะการตรวจได้ทุกๆ 3 ปี นะครับ และที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่-ดื่มสุรา มีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะกำจัดเชื้อ HPVส่วนใหญ่ออกจากร่างกายได้ด้วยตัวเองแล้วครับ

ผู้หญิงสู้มะเร็ง

ผู้หญิงสู้มะเร็ง

งาน“รู้ลึกรู้ทันมะเร็งในผู้หญิง–Women’s Cancer Awareness Day วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย เพชรบุรีตัดใหม่ 47 การวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ถูกต้องรวดเร็ว วิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง รับการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป้าหมายเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ยืดอายุได้มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ป่วยก็ดูดีและแข็งแรง โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ สาเหตุใหญ่การเสียชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (ข้อมูลปี 2558) ระบุว่า จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 8.8 ล้านคน พบว่าประมาณ 1 ใน 6 มีสาเหตุจากโรคมะเร็ง ตามข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งในผู้หญิงรายใหม่ที่ลงทะเบียนในปี 2559 นอกจากมะเร็งเต้านมที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้ว มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก และรังไข่ พบเป็นอันดับรองลงมา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารับการรักษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยช่วงอายุที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งมากอยู่ระหว่าง 45-65 […]

สิงคโปร์อนุมัติให้ทำการทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งตับด้วย TCR-T cell

Lion TCR Pte. Ltd. บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสิงคโปร์ ประกาศว่า กรมวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งสิงคโปร์ (HSA) ได้อนุมัติให้บริษัททำการวิจัยทางคลินิกแบบหลายศูนย์ในระยะ Phase I/II เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทดลอง (LioCyx(TM)) ในการรักษาโรคมะเร็งตับที่กลับมาเป็นอีกหลังการปลูกถ่ายตับ โครงการดังกล่าวเป็นการทดลองครั้งแรกในสิงคโปร์และเอเชียแปซิฟิกที่ใช้เทคนิคการบำบัดรักษาด้วย TCR-T cell ที่มีความแม่นยำ เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ซึ่งเป็นมะเร็งตับที่พบมากกว่า 80% ในเอเชีย ทุกวันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับเพิ่มขึ้นปีละ 800,000 รายทั่วโลก และ 80% จากทั้งหมดพบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงจีน เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ทั้งนี้ มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ทว่ามีตัวเลือกการรักษาน้อยมาก และผลลัพธ์ในการรักษายังไม่ดีนัก ขณะที่โรคมะเร็งตับที่กลับมาเป็นอีกหลังการปลูกถ่ายตับก็ยังไม่มีเทคนิคการรักษาที่ได้ผล LioCyx(TM) พัฒนาขึ้นโดย Prof. Antonio Bertoletti ผู้ก่อตั้งทางวิทยาศาสตร์ของ Lion TCR และนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งตับที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบี การทดลองหลายครั้งในสิงคโปร์และจีนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ LioCyx(TM) ได้แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา Dr. Victor Li […]

แพทย์ไทยรวมพลังแนะนำเรื่องสมุนไพรอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไต

แพทย์ไทยรวมพลังแนะนำเรื่องสมุนไพรอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันเตือนให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคไต ตระหนักถึงการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไตและรับรู้ความจริงเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคไต สิ่งที่ควรรู้และข้อควรระวัง ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในปัจจุบันได้มีการโฆษณาถึงสรรพคุณของยาสมุนไพรหลายชนิดว่าสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังให้ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติได้ รวมถึงสามารถรักษาโรคร่วมอื่น ๆ ที่พบในผู้ป่วยโรคไต เช่น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวประชาชนสามารถซื้อหาได้โดยง่าย ทำให้คนไข้อาจจะมีความสงสัยอยู่ว่า เขาสามารถจะลองใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาโรคไตของเขาได้หรือไม่ ? จะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่า ? ในประเด็นนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรทางการแพทย์ ได้แก่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่า ในปัจจุบัน ยังไม่มีสมุนไพรชนิดหรือตำรับใดได้รับการบรรจุไว้ใน “รายการยาจากสมุนไพรของบัญชียาหลักแห่งชาติ ในข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคไต” หมายความว่า ยังไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่มีข้อมูลหลักฐานทางงานวิจัยหรือการบันทึกมากเพียงพอที่แสดงถึงประโยชน์ในการรักษาโรคไตได้อย่างมั่นใจ การนำมาใช้จึงอาจทำให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยโรคไตได้ ไตเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดอันตรายจากการใช้ยาและสารต่าง ๆ ได้ง่าย เนื่องจากสารต่าง ๆ มาที่ไตในปริมาณและความเข้มข้นที่สูงกว่าอวัยวะอื่น ๆ จึงมีโอกาสเกิดพิษจากยาสูง โดยยาแผนปัจจุบันจะมีข้อมูลของขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายให้แพทย์เลือกใช้ทำให้มีโอกาสเกิดพิษต่อไตน้อย ในขณะที่ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้ชัดเจน […]

“เฮลท์ติ มิราเคิล ครีม อัลติเมท รีบอร์น” ยืดผิวสาว ผ่านผิวสวย พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

“เฮลท์ติ มิราเคิล ครีม อัลติเมท รีบอร์น” ยืดผิวสาว ผ่านผิวสวย พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

“เฮลท์ติ มิราเคิล ครีม อัลติเมท รีบอร์น” ยืดผิวสาว ผ่านผิวสวย พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ใหม่ “เฮลท์ติ มิราเคิล ครีม อัลติเมท รีบอร์น” ด้วยคุณค่าน้ำผึ้งจากนางพญา รอยัลอิพีเจน พี 5 ผนวกกับเทคโนโลยีในการเอ็นแคปโซเลท ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมดีเด่นในปี 2016 จากสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้คุณค่าของน้ำผึ้งจากนางพญาซึมลึกได้ถึงชั้นยีนส์ของมนุษย์ เป็นผลให้เกิดคุณสมบัติ 5 ประการหลักดังนี้ สร้างผิวใหม่ ชะลอเซลล์แก่ ผิวเรียบเนียน กระจ่างใส พร้อมการกระตุ้นคอลลาเจนจากภายในสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ผิวมีความเปล่งปลั่ง รูขุมขนกระชับ เต่งตึง อย่างยั่งยืน ด้วยราคาเพียง 1,950 บาท ขนาด 50 มล. สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ ร้านมัทยา สีแยกทศกัณฐ์ ร้าน ไอแคร์, ร้านไวตามิน, ร้านสตาร์ดัส และร้าน เจ้เล้ง หรือสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ ได้ที่ www.healthiasia.com, facebook.com/healthi.asia หรือ […]

กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4

กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม  TICA Connect ครั้งที่ 4

กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)’ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)’ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อฉลองปีที่ 47 ที่ประเทศไทยและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติดำเนินงานในการเป็นหุ้นส่วนและมีความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) […]

เลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

เลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

ผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ถ้ามีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอยหรือมากกว่าปกติ ก็คงจะตกใจไม่น้อยจริงมั้ยครับ! ซึ่งเรามักจะเข้าใจว่าเลือดทุกอย่างที่ออกมาจากช่องคลอด คือเลือดประจำเดือนแต่ความจริงแล้วอาจไม่ใช่ก็ได้ครับ ประจำเดือนปกติ คือเลือดที่ไหลออกจากโพรงมดลูกเป็นรอบๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย โดยมีระยะห่างของรอบอยู่ในช่วง 21-35 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ 28 วัน และมีระยะเวลามีประจำเดือนไม่เกิน 7 วัน ครับ จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณผู้หญิงจึงควรมีประจำเดือนให้ใกล้เคียงกับรอบเดือนเดิมที่สุด เพราะหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย จะได้รู้ตัวและตรวจเช็คกับหมอได้ทัน เพราะอาการผิดปกติบางอย่างในมดลูก เช่น การแท้งบุตร เนื้องอกในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือการฉีกขาดภายในช่องคลอด ก็ทำให้เลือดออกได้เช่นกันครับ หากมีภาวะเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่เข้ากับลักษณะของประจำเดือน เราควรจดบันทึกลักษณะของเลือดที่ออก ปริมาณ ระยะเวลา รวมถึงอาการอื่นที่มีร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์นำมาวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้น และทำการรักษาได้แม่นยำขึ้นนั่นเองครับ

นวัตกรรมรักษานอนกรนด้วยการร้อยแกนไหมสปริง

นวัตกรรมรักษานอนกรนด้วยการร้อยแกนไหมสปริง

การรักษาอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งสาเหตุการนอนกรน เช่น การลดขนาดเยื่อบุด้านข้างช่องจมูก ( Inferior Turbinate ) โดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุ หรือเลเซอร์ การผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ป่วยที่มีทอนซิลโตมากๆจนอุดกั้นทางเดินหายใจ การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน เช่น UPPP , LAUP เพื่อแก้ไขนอนกรนจากสาเหตุที่เพดานอ่อนหย่อนคล้อย หรือ การทำ Palatal Stiffening Operation วิธีอื่นๆ เช่น Modified CAPSO , Injection Snoreplasty , Sling Snoreplasty Pillar Procedure เป็นต้น ดังที่ทราบกัน ปัจจุบันการรักษาอาการนอนกรนที่เกิดจากการหย่อนคล้อยของเพดานอ่อนเปลี่ยนไปจากอดีตที่ใช้วิธีตัดแต่งเพดานอ่อนที่หย่อนคล้อยให้สั้นลงที่เรียกว่า UPPP มาเป็นการผ่าตัดโดยใช้หลักการที่ทำให้เพดานอ่อนตึงตัวขึ้น ที่เรียกว่า Palatal Stiffening Operation ซึ่งมีอยู่หลายวิธีดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ในช่วงเวลากว่า 10 ปีมานี้ มีเทคนิคการรักษาอาการนอนกรนแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า Pillar Procedure เป็นการรักษาโดยใช้หลักการของ Palatal Stiffening Operation […]

รพ.มงกุฎวัฒนะ-วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมชีวการแพทย์

รพ.มงกุฎวัฒนะ-วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมชีวการแพทย์

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ในการพัฒนาการศึกษา และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อความก้าวหน้าทางชีวการแพทย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หน.ศูนย์นวัตกรรมชีวการแพทย์ สจล.และ ดร.อนู แน่นหนา รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. มงกุฎวัฒนะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เมอร์ค ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี CRISPR Nickase จากออสเตรเลีย

เมอร์ค ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี CRISPR Nickase จากออสเตรเลีย

– สิทธิบัตรครอบคลุมเทคโนโลยี Cas9 nickase ชนิดคู่ เพื่อลดโอกาสในการจับยีนเป้าหมายผิดพลาด (off-target effects) พร้อมยกระดับการวิจัยและการทำยีนบำบัด – ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในการตัดและแทรก CRISPR ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเทคนิคที่จำเป็นต่อการแก้ไขความบกพร่องทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยีนบำบัด – เมอร์ค เตรียมอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค CRISPR แก่ฝ่ายที่สนใจ เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ประกาศในวันนี้ว่า สำนักงานสิทธิบัตรแห่งออสเตรเลีย ได้อนุมัติคำขอรับสิทธิบัตรของบริษัทสำหรับการใช้ CRISPR nickase ชนิดคู่ โดย nickase ชนิดคู่นั้นนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการยกระดับความปลอดภัย ด้วยการพัฒนาความจำเพาะเจาะจงผ่านแนวทางที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดโอกาสในการจับยีนเป้าหมายผิดพลาด ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของเทคนิค CRISPR ในการแก้ไขยีนที่เป็นโรคแต่ไม่กระทบต่อยีนปกติ “ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี CRISPR และเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในแวดวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” อูดิท บาทรา สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเมอร์ค และซีอีโอกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) กล่าว “เทคโนโลยี CRISPR nickase ชนิดคู่ของเมอร์ค มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหล่านักวิจัยที่มองหากลวิธีที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในการพัฒนาเทคนิครักษาโรคที่ยากต่อการรักษา การอนุมัติสิทธิบัตรครั้งใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในด้านความปลอดภัยของเทคนิคการรักษาโรคด้วย CRISPR” คำขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวครอบคลุมเทคนิค […]

1 2 3 174