CMC Group ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา และสำนักงานเขตพระโขนง บริการน้ำดื่มให้กับผู้เดินรณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5