EGA จับมือ กกต. เปิดตัว opendata.ect.go.th

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง http://opendata.ect.go.th เพื่อดำเนินการร่วมกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิดนั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลสถิติการเลือกตั้งส.ส. ส.ว. และการออกเสียงประชามติ ซึ่งช่วงแรกของการทำฐานข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเว็บไซต์ opendata.ect.go.th เพื่อค้นหาข้อมูลสถิติการเลือกตั้งดังกล่าว และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบโดยจัดหมวดหมู่การสืบค้นข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย และขณะนี้มีการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในช่วงที่สอง คือ การจัดทำฐานข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมือง ประชาชน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.