EX.MPA Batch 1 : ม.ปทุมธานี เรียนจริง กับตัวจริง “หลักการปกครองท้องถิ่น” โดย ดร.ชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ex-mpa-1-นายกชาญ-ok

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA Batch 1 (ภาคพิเศษ รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนจริงกับตัวจริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา “หลักการปกครองท้องถิ่น” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชาญ
พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหลักการปกครองท้องถิ่นให้กับนักศึกษา EX.MPA Batch 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ พร้อมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์ การซักถามและการตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งภายในห้องเรียนยังได้รับเกียรติอย่างสูง ในการต้อนรับท่านพลโทยอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน.ในโอกาสที่ท่านได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA Batch 1 (ภาคพิเศษ รุ่น 1 ) ในครั้งนี้ด้วย และนอกจากนี้นายผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานรุ่น ได้เป็นผู้แทนเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มอบพระพุทธรูป เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับอาจารย์ดร.ชาญ พวงเพ็ชร และท่านพลโทยอดศึก ในครั้งนี้อีกด้วย
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.