H3C เข้ารุกตลาดไทย มุ่งขับคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

การพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในระยะของการปรับตัว และเศรษฐกิจดิจิทัลก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ไทยในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความพยายามเชิงรุกในการทำให้วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบดิจิทัลกลายเป็นจริงในปี 2564 ด้วยการส่งเสริมโครงการพัฒนาทางดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนนำโอกาสที่โดดเด่นมาสู่ตลาด ICT ของไทย

H3C จัดงานประชุม Thai Partner Conference ในธีม ‘Digital Navigation, Smart Future’ ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการของ H3C โดยมี Ms. Zhang Zhihong ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งราชอาณาจักรไทย, Gary Huang SVP ของ H3C และพาร์ทเนอร์ระดับท้องถิ่น รวมถึงลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไฟฟ้าและการขนส่ง ฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับพิธีเปิดสำนักงานสาขาของ H3C ในไทยที่ถูกจัดขึ้นในงานเดียวกันนี้ด้วย

คว้าโอกาสการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 กลายเป็นจริง

เกี่ยวกับ H3C

H3C คือผู้นำอุตสาหกรรมในการจัดหาโซลูชั่นดิจิทัล บริษัทยึดมั่นเป้าหมายการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้มากที่สุดของลูกค้าในภารกิจการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล H3C มอบพอร์ตผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การประมวลผล, จัดเก็บ, สร้างเครือข่าย, ความปลอดภัย และโดเมนที่เกี่ยวข้อง และมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรที่ครอบคลุมโซลูชั่นคลาวด์คอมพิวติง, บิ๊กดาต้า, การเชื่อมต่อถึงกัน, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยใหม่, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT), เอดจ์คอมพิวติง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 5G ตลอดจนบริการทางเทคนิคแบบครบวงจร

สืบเนื่องจากเทรนด์การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่เร็วขึ้น รัฐบาลไทยได้ออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย “Thailand 4.0” เพื่อปรับปรุงระบบการวิจัยและสร้างนวัตกรรมของประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมในฐานะพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต และพัฒนาไทยให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลไทยก็ได้ประกาศแผนพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคขึ้นมา ตลอดจนเพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งอุตสาหกรรม

จากการวิเคราะห์เชิงลึกและสังเกตการณ์ดีมานด์การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในประเทศไทย H3C ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในตลาดจีนเพื่อเข้าสู่ตลาดไทย โดยมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรให้กับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงโซลูชั่นคลาวด์คอมพิวติง, บิ๊กดาต้า, การเชื่อมต่อถึงกัน, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยใหม่, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT), เอดจ์คอมพิวติง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 5G

ส่งเสริมการพัฒนาแบบร่วมมือและบูรณาการ สร้างอนาคตที่อัจฉริยะและดิจิทัล

จากโครงการ “Digital Brain Project” (โครงการสมองดิจิทัล) H3C จะดำเนินตามยุทธศาสตร์ “Inclusive Platform and Borderless Ecology” (แพลตฟอร์มครอบคลุมและนิเวศวิทยาไร้พรมแดน) โดยปรับใช้วิธีการ “Partners First”, เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของพาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศด้วยการทำให้ยุทธศาสตร์ “Partners First” บรรลุผลสำเร็จ, ปลดล็อกศักยภาพแพลตฟอร์มอัจฉริยะและดิจิทัลอย่างเต็มตัว และสนับสนุนธุรกิจด้วยโซลูชั่นและบริการที่มีคุณค่าสูง ช่วยให้ลูกค้าสร้างสมองดิจิทัลของตนเองในอุตสาหกรรมของพวกเขา

ในอนาคต H3C จะใช้ประสบการณ์ความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ วางโครงการ ICT ที่หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ, การศึกษาอัจฉริยะ และเฮลธ์แคร์อัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมเติบโตไปกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมากขึ้น

H3C จะทำงานกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม และผลักดันการเปลี่ยฯผ่านทางดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้าง ‘Digital Thailand ‘ Gary Huang กล่าวขณะมาร่วมงานนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ H3C ได้ที่ http://www.h3c.com/en/

ติดตามข่าวล่าสุดของ H3C บน LinkedIn

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20191128/2656527-1
คำบรรยายภาพ – H3C เข้าสู่ตลาดไทยเพื่อขับคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.